electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00322566 -5.3%
0.00000006 BTC -5.9%
60คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$66,128
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00303174 / $0.00346529
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-22 0.00000000 sats 155,800,283 sats 5.75 sats N/A
2021-04-21 0.00000000 sats 153,772,859 sats 6.55 sats 5.75 sats
2021-04-20 0.00000000 sats 259,979,813 sats 7.30 sats 6.55 sats
2021-04-19 0.00000000 sats 285,828,940 sats 6.84 sats 7.30 sats
2021-04-18 0.00000000 sats 516,075,121 sats 7.93 sats 6.84 sats
2021-04-17 0.00000000 sats 872,077,560 sats 7.04 sats 7.93 sats
2021-04-16 0.00000000 sats 156,450,189 sats 4.15 sats 7.04 sats
2021-04-15 0.00000000 sats 100,141,064 sats 3.51 sats 4.15 sats
2021-04-14 0.00000000 sats 115,418,143 sats 3.42 sats 3.51 sats
2021-04-13 0.00000000 sats 82,902,011 sats 3.45 sats 3.42 sats
2021-04-12 0.00000000 sats 97,618,266 sats 3.55 sats 3.45 sats
2021-04-11 0.00000000 sats 129,923,463 sats 3.64 sats 3.55 sats
2021-04-10 0.00000000 sats 132,224,102 sats 3.86 sats 3.64 sats
2021-04-09 0.00000000 sats 325,136,927 sats 4.09 sats 3.86 sats
2021-04-08 0.00000000 sats 185,605,950 sats 3.61 sats 4.09 sats
2021-04-07 0.00000000 sats 168,336,263 sats 3.20 sats 3.61 sats
2021-04-06 0.00000000 sats 264,085,258 sats 3.03 sats 3.20 sats
2021-04-05 0.00000000 sats 72,525,613 sats 2.66 sats 3.03 sats
2021-04-04 0.00000000 sats 75,602,307 sats 2.79 sats 2.66 sats
2021-04-03 0.00000000 sats 131,922,160 sats 2.82 sats 2.79 sats
2021-04-02 0.00000000 sats 91,594,031 sats 2.68 sats 2.82 sats
2021-04-01 0.00000000 sats 54,804,296 sats 2.59 sats 2.68 sats
2021-03-31 0.00000000 sats 59,587,593 sats 2.54 sats 2.59 sats
2021-03-30 0.00000000 sats 59,814,360 sats 2.56 sats 2.54 sats
2021-03-29 0.00000000 sats 48,133,162 sats 2.52 sats 2.56 sats
2021-03-28 0.00000000 sats 53,157,071 sats 2.43 sats 2.52 sats
2021-03-27 0.00000000 sats 54,045,593 sats 2.57 sats 2.43 sats
2021-03-26 0.00000000 sats 53,955,210 sats 2.64 sats 2.57 sats
2021-03-25 0.00000000 sats 53,905,066 sats 2.80 sats 2.64 sats
2021-03-24 0.00000000 sats 47,711,086 sats 2.65 sats 2.80 sats
2021-03-23 0.00000000 sats 50,658,745 sats 2.79 sats 2.65 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android