electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00693775 167.6%
0.00000015 BTC 170.6%
93คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$2,432.94
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00226351 / $0.00898658
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-22 0.00000000 sats 155,800,283 sats 5.75 sats N/A
2021-04-21 0.00000000 sats 153,772,859 sats 6.55 sats 5.75 sats
2021-04-20 0.00000000 sats 259,979,813 sats 7.30 sats 6.55 sats
2021-04-19 0.00000000 sats 285,828,940 sats 6.84 sats 7.30 sats
2021-04-18 0.00000000 sats 516,075,121 sats 7.93 sats 6.84 sats
2021-04-17 0.00000000 sats 872,077,560 sats 7.04 sats 7.93 sats
2021-04-16 0.00000000 sats 156,450,189 sats 4.15 sats 7.04 sats
2021-04-15 0.00000000 sats 100,141,064 sats 3.51 sats 4.15 sats
2021-04-14 0.00000000 sats 115,418,143 sats 3.42 sats 3.51 sats
2021-04-13 0.00000000 sats 82,902,011 sats 3.45 sats 3.42 sats
2021-04-12 0.00000000 sats 97,618,266 sats 3.55 sats 3.45 sats
2021-04-11 0.00000000 sats 129,923,463 sats 3.64 sats 3.55 sats
2021-04-10 0.00000000 sats 132,224,102 sats 3.86 sats 3.64 sats
2021-04-09 0.00000000 sats 325,136,927 sats 4.09 sats 3.86 sats
2021-04-08 0.00000000 sats 185,605,950 sats 3.61 sats 4.09 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android