electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00325018 41.5%
0.00000005 BTC 44.4%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$277,497
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00222712 / $0.00381571
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-16 0.00000000 Bs.F 9,894.97 Bs.F 0.00026279 Bs.F N/A
2021-04-15 0.00000000 Bs.F 6,300.95 Bs.F 0.00022081 Bs.F 0.00026279 Bs.F
2021-04-14 0.00000000 Bs.F 7,328.63 Bs.F 0.00021727 Bs.F 0.00022081 Bs.F
2021-04-13 0.00000000 Bs.F 4,973.27 Bs.F 0.00020716 Bs.F 0.00021727 Bs.F
2021-04-12 0.00000000 Bs.F 5,864.77 Bs.F 0.00021305 Bs.F 0.00020716 Bs.F
2021-04-11 0.00000000 Bs.F 7,759.22 Bs.F 0.00021738 Bs.F 0.00021305 Bs.F
2021-04-10 0.00000000 Bs.F 7,699.05 Bs.F 0.00022465 Bs.F 0.00021738 Bs.F
2021-04-09 0.00000000 Bs.F 18,878.61 Bs.F 0.00023775 Bs.F 0.00022465 Bs.F
2021-04-08 0.00000000 Bs.F 10,449.06 Bs.F 0.00020340 Bs.F 0.00023775 Bs.F
2021-04-07 0.00000000 Bs.F 9,790.11 Bs.F 0.00018602 Bs.F 0.00020340 Bs.F
2021-04-06 0.00000000 Bs.F 15,520.39 Bs.F 0.00017798 Bs.F 0.00018602 Bs.F
2021-04-05 0.00000000 Bs.F 4,225.38 Bs.F 0.00015522 Bs.F 0.00017798 Bs.F
2021-04-04 0.00000000 Bs.F 4,322.03 Bs.F 0.00015927 Bs.F 0.00015522 Bs.F
2021-04-03 0.00000000 Bs.F 7,793.14 Bs.F 0.00016687 Bs.F 0.00015927 Bs.F
2021-04-02 0.00000000 Bs.F 5,393.24 Bs.F 0.00015778 Bs.F 0.00016687 Bs.F
2021-04-01 0.00000000 Bs.F 3,224.77 Bs.F 0.00015228 Bs.F 0.00015778 Bs.F
2021-03-31 0.00000000 Bs.F 3,500.98 Bs.F 0.00014923 Bs.F 0.00015228 Bs.F
2021-03-30 0.00000000 Bs.F 3,453.31 Bs.F 0.00014807 Bs.F 0.00014923 Bs.F
2021-03-29 0.00000000 Bs.F 2,690.29 Bs.F 0.00014072 Bs.F 0.00014807 Bs.F
2021-03-28 0.00000000 Bs.F 2,979.05 Bs.F 0.00013630 Bs.F 0.00014072 Bs.F
2021-03-27 0.00000000 Bs.F 2,971.06 Bs.F 0.00014133 Bs.F 0.00013630 Bs.F
2021-03-26 0.00000000 Bs.F 2,782.90 Bs.F 0.00013617 Bs.F 0.00014133 Bs.F
2021-03-25 0.00000000 Bs.F 2,845.82 Bs.F 0.00014759 Bs.F 0.00013617 Bs.F
2021-03-24 0.00000000 Bs.F 2,605.18 Bs.F 0.00014460 Bs.F 0.00014759 Bs.F
2021-03-23 0.00000000 Bs.F 2,762.53 Bs.F 0.00015211 Bs.F 0.00014460 Bs.F
2021-03-22 0.00000000 Bs.F 3,413.23 Bs.F 0.00016157 Bs.F 0.00015211 Bs.F
2021-03-21 0.00000000 Bs.F 3,853.22 Bs.F 0.00016320 Bs.F 0.00016157 Bs.F
2021-03-20 0.00000000 Bs.F 4,468.76 Bs.F 0.00016258 Bs.F 0.00016320 Bs.F
2021-03-19 0.00000000 Bs.F 4,280.35 Bs.F 0.00016301 Bs.F 0.00016258 Bs.F
2021-03-18 0.00000000 Bs.F 2,851.40 Bs.F 0.00014646 Bs.F 0.00016301 Bs.F
2021-03-17 0.00000000 Bs.F 2,882.97 Bs.F 0.00014567 Bs.F 0.00014646 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android