electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00325373 42.5%
0.00000005 BTC 46.3%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$279,277
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00222712 / $0.00381571
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain XDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-16 0.00000000 XDR 69,272 XDR 0.00183970 XDR N/A
2021-04-15 0.00000000 XDR 44,104 XDR 0.00154557 XDR 0.00183970 XDR
2021-04-14 0.00000000 XDR 51,402 XDR 0.00152390 XDR 0.00154557 XDR
2021-04-13 0.00000000 XDR 34,852 XDR 0.00145175 XDR 0.00152390 XDR
2021-04-12 0.00000000 XDR 41,122 XDR 0.00149386 XDR 0.00145175 XDR
2021-04-11 0.00000000 XDR 54,425 XDR 0.00152480 XDR 0.00149386 XDR
2021-04-10 0.00000000 XDR 53,857 XDR 0.00157153 XDR 0.00152480 XDR
2021-04-09 0.00000000 XDR 132,729 XDR 0.00167153 XDR 0.00157153 XDR
2021-04-08 0.00000000 XDR 73,204 XDR 0.00142497 XDR 0.00167153 XDR
2021-04-07 0.00000000 XDR 68,679 XDR 0.00130497 XDR 0.00142497 XDR
2021-04-06 0.00000000 XDR 109,198 XDR 0.00125223 XDR 0.00130497 XDR
2021-04-05 0.00000000 XDR 29,721 XDR 0.00109177 XDR 0.00125223 XDR
2021-04-04 0.00000000 XDR 30,401 XDR 0.00112028 XDR 0.00109177 XDR
2021-04-03 0.00000000 XDR 54,816 XDR 0.00117376 XDR 0.00112028 XDR
2021-04-02 0.00000000 XDR 38,023 XDR 0.00111238 XDR 0.00117376 XDR
2021-04-01 0.00000000 XDR 22,711 XDR 0.00107246 XDR 0.00111238 XDR
2021-03-31 0.00000000 XDR 24,651 XDR 0.00105078 XDR 0.00107246 XDR
2021-03-30 0.00000000 XDR 24,268 XDR 0.00104053 XDR 0.00105078 XDR
2021-03-29 0.00000000 XDR 18,910.56 XDR 0.00098914 XDR 0.00104053 XDR
2021-03-28 0.00000000 XDR 20,940 XDR 0.00095808 XDR 0.00098914 XDR
2021-03-27 0.00000000 XDR 20,888 XDR 0.00099363 XDR 0.00095808 XDR
2021-03-26 0.00000000 XDR 19,536.91 XDR 0.00095595 XDR 0.00099363 XDR
2021-03-25 0.00000000 XDR 19,954.73 XDR 0.00103486 XDR 0.00095595 XDR
2021-03-24 0.00000000 XDR 18,229.94 XDR 0.00101186 XDR 0.00103486 XDR
2021-03-23 0.00000000 XDR 19,313.87 XDR 0.00106345 XDR 0.00101186 XDR
2021-03-22 0.00000000 XDR 23,854 XDR 0.00112915 XDR 0.00106345 XDR
2021-03-21 0.00000000 XDR 26,929 XDR 0.00114053 XDR 0.00112915 XDR
2021-03-20 0.00000000 XDR 31,305 XDR 0.00113890 XDR 0.00114053 XDR
2021-03-19 0.00000000 XDR 29,899 XDR 0.00113865 XDR 0.00113890 XDR
2021-03-18 0.00000000 XDR 19,944.17 XDR 0.00102438 XDR 0.00113865 XDR
2021-03-17 0.00000000 XDR 20,147 XDR 0.00101798 XDR 0.00102438 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android