electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00131348 4.9%
0.00000003 BTC 9.2%
51คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$25,585
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00124934 / $0.00141461
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain XLM (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-04 0.0000000000 XLM 60,961 XLM 0.00332648 XLM N/A
2021-03-03 0.0000000000 XLM 46,675 XLM 0.00292328 XLM 0.00332648 XLM
2021-03-02 0.0000000000 XLM 51,127 XLM 0.00290150 XLM 0.00292328 XLM
2021-03-01 0.0000000000 XLM 65,045 XLM 0.00298849 XLM 0.00290150 XLM
2021-02-28 0.0000000000 XLM 60,691 XLM 0.00275125 XLM 0.00298849 XLM
2021-02-27 0.0000000000 XLM 59,494 XLM 0.00301658 XLM 0.00275125 XLM
2021-02-26 0.0000000000 XLM 76,699 XLM 0.00356696 XLM 0.00301658 XLM
2021-02-25 0.0000000000 XLM 82,114 XLM 0.00344294 XLM 0.00356696 XLM
2021-02-24 0.0000000000 XLM 94,539 XLM 0.00345568 XLM 0.00344294 XLM
2021-02-23 0.0000000000 XLM 74,235 XLM 0.00351383 XLM 0.00345568 XLM
2021-02-22 0.0000000000 XLM 65,266 XLM 0.00357658 XLM 0.00351383 XLM
2021-02-21 0.0000000000 XLM 90,780 XLM 0.00364121 XLM 0.00357658 XLM
2021-02-20 0.0000000000 XLM 105,136 XLM 0.00351649 XLM 0.00364121 XLM
2021-02-19 0.0000000000 XLM 87,550 XLM 0.00334194 XLM 0.00351649 XLM
2021-02-18 0.0000000000 XLM 96,825 XLM 0.00333958 XLM 0.00334194 XLM
2021-02-17 0.0000000000 XLM 117,630 XLM 0.00350932 XLM 0.00333958 XLM
2021-02-16 0.0000000000 XLM 193,058 XLM 0.00338908 XLM 0.00350932 XLM
2021-02-15 0.0000000000 XLM 129,082 XLM 0.00358987 XLM 0.00338908 XLM
2021-02-14 0.0000000000 XLM 152,026 XLM 0.00306544 XLM 0.00358987 XLM
2021-02-13 0.0000000000 XLM 145,776 XLM 0.00303173 XLM 0.00306544 XLM
2021-02-12 0.0000000000 XLM 115,337 XLM 0.00343999 XLM 0.00303173 XLM
2021-02-11 0.0000000000 XLM 107,114 XLM 0.00338699 XLM 0.00343999 XLM
2021-02-10 0.0000000000 XLM 77,414 XLM 0.00373037 XLM 0.00338699 XLM
2021-02-09 0.0000000000 XLM 75,928 XLM 0.00342260 XLM 0.00373037 XLM
2021-02-08 0.0000000000 XLM 70,073 XLM 0.00338862 XLM 0.00342260 XLM
2021-02-07 0.0000000000 XLM 74,263 XLM 0.00369001 XLM 0.00338862 XLM
2021-02-06 0.0000000000 XLM 141,095 XLM 0.00411292 XLM 0.00369001 XLM
2021-02-05 0.0000000000 XLM 180,278 XLM 0.00421159 XLM 0.00411292 XLM
2021-02-04 0.0000000000 XLM 186,102 XLM 0.00363703 XLM 0.00421159 XLM
2021-02-03 0.0000000000 XLM 89,529 XLM 0.00323707 XLM 0.00363703 XLM
2021-02-02 0.0000000000 XLM 68,229 XLM 0.00348950 XLM 0.00323707 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android