electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00305050 -17.8%
0.00000006 BTC -14.9%
56คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$95,667
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00293248 / $0.00371305
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-22 0.0000000000 XRP 64,232 XRP 0.00237047 XRP N/A
2021-04-21 0.0000000000 XRP 62,966 XRP 0.00268366 XRP 0.00237047 XRP
2021-04-20 0.0000000000 XRP 110,324 XRP 0.00309572 XRP 0.00268366 XRP
2021-04-19 0.0000000000 XRP 113,907 XRP 0.00272704 XRP 0.00309572 XRP
2021-04-18 0.0000000000 XRP 200,241 XRP 0.00307781 XRP 0.00272704 XRP
2021-04-17 0.0000000000 XRP 342,612 XRP 0.00276677 XRP 0.00307781 XRP
2021-04-16 0.0000000000 XRP 56,269 XRP 0.00149437 XRP 0.00276677 XRP
2021-04-15 0.0000000000 XRP 34,238 XRP 0.00119983 XRP 0.00149437 XRP
2021-04-14 0.0000000000 XRP 41,140 XRP 0.00121966 XRP 0.00119983 XRP
2021-04-13 0.0000000000 XRP 34,002 XRP 0.00141635 XRP 0.00121966 XRP
2021-04-12 0.0000000000 XRP 43,364 XRP 0.00157531 XRP 0.00141635 XRP
2021-04-11 0.0000000000 XRP 56,540 XRP 0.00158403 XRP 0.00157531 XRP
2021-04-10 0.0000000000 XRP 74,512 XRP 0.00217421 XRP 0.00158403 XRP
2021-04-09 0.0000000000 XRP 179,427 XRP 0.00225961 XRP 0.00217421 XRP
2021-04-08 0.0000000000 XRP 113,050 XRP 0.00220059 XRP 0.00225961 XRP
2021-04-07 0.0000000000 XRP 89,608 XRP 0.00170265 XRP 0.00220059 XRP
2021-04-06 0.0000000000 XRP 171,052 XRP 0.00196154 XRP 0.00170265 XRP
2021-04-05 0.0000000000 XRP 67,619 XRP 0.00248395 XRP 0.00196154 XRP
2021-04-04 0.0000000000 XRP 74,792 XRP 0.00275615 XRP 0.00248395 XRP
2021-04-03 0.0000000000 XRP 129,036 XRP 0.00276300 XRP 0.00275615 XRP
2021-04-02 0.0000000000 XRP 94,353 XRP 0.00276037 XRP 0.00276300 XRP
2021-04-01 0.0000000000 XRP 56,600 XRP 0.00267279 XRP 0.00276037 XRP
2021-03-31 0.0000000000 XRP 61,696 XRP 0.00262986 XRP 0.00267279 XRP
2021-03-30 0.0000000000 XRP 60,935 XRP 0.00261270 XRP 0.00262986 XRP
2021-03-29 0.0000000000 XRP 48,763 XRP 0.00255061 XRP 0.00261270 XRP
2021-03-28 0.0000000000 XRP 54,315 XRP 0.00248506 XRP 0.00255061 XRP
2021-03-27 0.0000000000 XRP 52,273 XRP 0.00248659 XRP 0.00248506 XRP
2021-03-26 0.0000000000 XRP 54,534 XRP 0.00266835 XRP 0.00248659 XRP
2021-03-25 0.0000000000 XRP 58,701 XRP 0.00304425 XRP 0.00266835 XRP
2021-03-24 0.0000000000 XRP 47,013 XRP 0.00260948 XRP 0.00304425 XRP
2021-03-23 0.0000000000 XRP 50,281 XRP 0.00276856 XRP 0.00260948 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android