Coins: 6151
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 215,394,928,630 $ -2.6%
ปริมาณ 24 ชม.: 48,598,068,928 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.2%
ETH 8.53%
XRP 4.94%
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0.00427621 0.0%
0.00000031 BTC 0.0%
58คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,874.18
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00427621 / $0.00427621
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,600,000,000
ENT
USD

ENTCash (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-21 4.94 ₩ N/A
2019-11-20 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-19 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-18 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-17 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-16 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-15 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-14 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-13 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-12 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-11 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-10 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-09 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-08 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-07 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-06 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-05 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-04 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-03 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-02 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-11-01 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-31 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-30 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-29 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-28 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-27 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-26 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-25 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-24 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-23 4.94 ₩ 4.94 ₩
2019-10-22 4.94 ₩ 4.94 ₩