eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0.00259892 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-01-21 13:04:32 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
256คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$23,787
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
9,152,506 / ?
ENT
USD

Eternity LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-22 1,155 LINK 0.33878753 LINK 0.00012819 LINK N/A
2021-01-20 4,737 LINK 0.00061077 LINK 0.00051915 LINK 0.00012819 LINK
2021-01-19 2,198 LINK 0.01638580 LINK 0.00023750 LINK 0.00051915 LINK
2021-01-18 1,870 LINK 0.01004904 LINK 0.00021819 LINK 0.00023750 LINK
2021-01-17 1,223 LINK 0.87639850 LINK 0.00013514 LINK 0.00021819 LINK
2021-01-16 2,620 LINK 0.94308963 LINK 0.00014543 LINK 0.00013514 LINK
2021-01-15 2,620 LINK 0.94308963 LINK 0.00014543 LINK 0.00014543 LINK
2021-01-14 2,614 LINK 0.01435966 LINK 0.00028802 LINK 0.00014543 LINK
2021-01-13 2,809 LINK 0.03040245 LINK 0.00031279 LINK 0.00028802 LINK
2021-01-12 2,809 LINK 0.03040245 LINK 0.00031279 LINK 0.00031279 LINK
2021-01-09 2,635 LINK 0.31080509 LINK 0.00029531 LINK 0.00031279 LINK
2021-01-08 2,879 LINK 0.06661191 LINK 0.00031858 LINK 0.00029531 LINK
2021-01-07 6,413 LINK 0.01680186 LINK 0.00071408 LINK 0.00031858 LINK
2021-01-06 2,792 LINK 0.30708587 LINK 0.00030690 LINK 0.00071408 LINK
2021-01-05 2,443 LINK 1.323073 LINK 0.00027030 LINK 0.00030690 LINK
2021-01-04 3,203 LINK 0.50810784 LINK 0.00035319 LINK 0.00027030 LINK
2021-01-03 8,271 LINK 5.267646 LINK 0.00038689 LINK 0.00035319 LINK
2021-01-02 8,271 LINK 5.267646 LINK 0.00038689 LINK 0.00038689 LINK
2020-12-29 5,752 LINK 0.38447241 LINK 0.00063618 LINK 0.00038689 LINK
2020-12-28 6,918 LINK 0.83098153 LINK 0.00075544 LINK 0.00063618 LINK
2020-12-27 6,918 LINK 0.83098153 LINK 0.00075544 LINK 0.00075544 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android