eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0.02586583 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-02-28 13:07:03 UTC (ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
334คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$243,005
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
9,394,826 / ?
ENT
USD

Eternity SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-01 910,942 SR 2.41 SR 0.097012 SR N/A
2021-02-27 325,098 SR 0.106096 SR 0.03465452 SR 0.097012 SR
2021-02-26 325,098 SR 0.106096 SR 0.03465452 SR 0.03465452 SR
2021-02-21 595,066 SR 285.87 SR 0.063491 SR 0.03465452 SR
2021-02-20 1,032,175 SR 4,426.56 SR 0.110686 SR 0.063491 SR
2021-02-19 711,509 SR 725.55 SR 0.076134 SR 0.110686 SR
2021-02-18 711,509 SR 725.55 SR 0.076134 SR 0.076134 SR
2021-02-17 746,691 SR 2.53 SR 0.080224 SR 0.076134 SR
2021-02-16 935,500 SR 46.59 SR 0.099155 SR 0.080224 SR
2021-02-15 638,674 SR 832.16 SR 0.067216 SR 0.099155 SR
2021-02-14 482,799 SR 314.01 SR 0.052908 SR 0.067216 SR
2021-02-13 283,877 SR 0.01204817 SR 0.03066808 SR 0.052908 SR
2021-02-12 282,745 SR 33.85 SR 0.03055121 SR 0.03066808 SR
2021-02-11 401,595 SR 0.086484 SR 0.04324203 SR 0.03055121 SR
2021-02-10 317,512 SR 0.00960081 SR 0.02714960 SR 0.04324203 SR
2021-02-09 325,273 SR 8.23 SR 0.04298718 SR 0.02714960 SR
2021-02-08 381,404 SR 107.53 SR 0.04146424 SR 0.04298718 SR
2021-02-07 396,007 SR 0.01658206 SR 0.04220889 SR 0.04146424 SR
2021-02-06 396,007 SR 0.01658206 SR 0.04220889 SR 0.04220889 SR
2021-01-31 211,449 SR 41.32 SR 0.02326244 SR 0.04220889 SR
2021-01-30 336,733 SR 390.90 SR 0.03624927 SR 0.02326244 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android