ค้นหา
Coins: 4028
ตลาดแลกเปลี่ยน: 289
มูลค่าตามราคาตลาด: 120,416,649,819 $ 0.49%
ปริมาณ 24 ชม.: 15,170,513,353 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.5%
ETH 10.6%
XRP 10.3%
ETH
USD

เครื่องคำนวณกำไร Ethereum

คำนวณหา 1 ETH = $ 121.97
อำนาจการแฮช
การใช้พลังงาน (W)
ต้นทุนต่อ KWh ($)
อัตราส่วนกำไรต่อวัน
148%
กำไรต่อเดือน
$166.27
วัน
กำไร
$25.66
การทำเหมือง/วัน
ETH0.002014
ค่าพลังไฟฟ้า/วัน
$3.72
สัปดาห์
กำไร
$179.63
การทำเหมือง/สัปดาห์
ETH0.01410
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/สัปดาห์
$26.07
เดือน
กำไร
$769.85
การทำเหมือง/เดือน
ETH0.06041
ค่าไฟฟ้า/เดือน
$111.72
ปี
กำไร
$9,366.50
การทำเหมือง/ปี
ETH0.7350
ค่าไฟฟ้า/ปี
$1,359.20
การเปิดเผยข้อมูล: ตัวเลขรายได้และกำไรที่แสดงข้างต้นคำนวณโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนของ 1 ETH = $ และความยากในเครือข่ายของ รางวัลบล็อกถูกกำหนดไว้ที่ ETH ต่อบล็อกและ block time โดยเฉลี่ยจะถือว่าเป็น วินาที ตัวเลขเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของความยากของเครือข่ายและ block time นอกจากนี้การคำนวณ ยังไม่ได้คำนึงถึงการปรับรางวัลใด ๆ ในอนาคต ต้นทุนไฟฟ้าถูกนำมาใช้ $0.12/kWh