Coins: 1996
ตลาดแลกเปลี่ยน: 150
มูลค่าตามราคาตลาด: 276,326,647,090 $
ปริมาณ 24 ชม.: 5,592,653,614 $
BTCค่าความเด่น BTC: 39.6%
ETHค่าความเด่น ETH: 17.7%
  • มูลค่าตามราคาตลาด 48,732,687,660 $
  • ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง 678,875,123 $
  • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง 484.92986 $ / 496.55552 $
ETH
USD

Ethereum (ตลาดซื้อขาย)

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
490.53 $
491.5125 USDT
58,251,584.68 $
118751.625 ETH
8.04%
2
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.92 $
491.25 USDT
56,994,689.71 $
116335.526 ETH
7.87%
3
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
489.84 $
491 USDT
40,662,287.27 $
83011.415 ETH
5.61%
4
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
490.32 $
490.32 USD
38,259,172.24 $
78028.986 ETH
5.28%
5
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.10 $
0.076701 BTC
36,120,751.02 $
73701.452 ETH
4.99%
6
EXX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
488.48 $
0.076371 BTC
31,827,318.25 $
65156.110 ETH
4.39%
7
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
490.40 $
0.07669251 BTC
31,622,991.72 $
64484.622 ETH
4.36%
8
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
494.36 $
0.07736762 BTC
25,908,893.53 $
52409.489 ETH
3.58%
9
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
490.91 $
0.076748 BTC
23,885,165.79 $
48655.363 ETH
3.29%
10
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.13 $
0.076701 BTC
21,155,959.78 $
43163.918 ETH
2.92%
11
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
505.07 $
505.07088544 USD
20,496,241.67 $
40580.921 ETH
2.83%
12
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
331.53 $
2134.86 CNY
19,668,176.02 $
59325.320 ETH
2.72%
13
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.00 $
491 USD
19,170,947.72 $
39044.700 ETH
2.65%
14
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.44 $
0.0767592 BTC
18,271,367.11 $
37255.000 ETH
2.52%
15
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.01 $
491.31 USDT
17,249,108.53 $
35201.440 ETH
2.38%
16
ZB
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.93 $
492.27 USDT
15,103,426.23 $
30764.700 ETH
2.09%
17
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.41 $
491.4549 USDT
14,910,320.75 $
30404.000 ETH
2.06%
18
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.57 $
0.076619 BTC
14,654,682.67 $
29934.000 ETH
2.02%
19
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
495.85 $
547500 KRW
11,026,277.71 $
22236.931 ETH
1.52%
20
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.00 $
490 USD
9,862,795.17 $
20128.153 ETH
1.36%
21
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
492.73 $
0.0770863 BTC
9,078,140.31 $
18424.129 ETH
1.25%
22
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
490.04 $
0.076666 BTC
8,308,966.76 $
16955.535 ETH
1.15%
23
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
493.22 $
493.22 USD
8,184,781.71 $
16594.586 ETH
1.13%
24
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.32 $
422.1 EUR
7,955,975.61 $
16225.949 ETH
1.1%
25
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
499.34 $
0.07812005 BTC
7,466,566.38 $
14952.909 ETH
1.03%
26
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
498.29 $
550200 KRW
6,618,463.32 $
13282.397 ETH
0.91%
27
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.58 $
0.07677451 BTC
5,590,402.91 $
11395.458 ETH
0.77%
28
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
490.53 $
491.36 USDT
5,259,784.47 $
10722.727 ETH
0.73%
29
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
487.99 $
487.99 USD
4,778,565.36 $
9792.343 ETH
0.66%
30
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
493.48 $
0.077231 BTC
4,631,484.21 $
9385.315 ETH
0.64%
31
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.88 $
0.076665 BTC
3,828,153.86 $
7814.442 ETH
0.53%
32
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
489.93 $
0.07667498 BTC
3,790,760.81 $
7737.415 ETH
0.52%
33
EXX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
501.34 $
502.2 USDT
3,453,304.44 $
6888.140 ETH
0.48%
34
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.80 $
0.076805 BTC
3,339,621.08 $
6804.510 ETH
0.46%
35
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.27 $
491.27 USD
3,253,402.51 $
6622.433 ETH
0.45%
36
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
488.29 $
0.07641563 BTC
3,198,615.00 $
6550.667 ETH
0.44%
37
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
489.43 $
0.076596 BTC
3,066,503.94 $
6265.432 ETH
0.42%
38
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
490.41 $
0.076691 BTC
2,947,669.15 $
6010.617 ETH
0.41%
39
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
489.46 $
0.07657483 BTC
2,634,010.39 $
5381.443 ETH
0.36%
40
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.24 $
490.24 USD
2,413,180.37 $
4922.447 ETH
0.33%
41
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
507.13 $
507.12536 USD
2,327,531.89 $
4589.658 ETH
0.32%
42
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
490.48 $
0.0767177 BTC
2,274,569.70 $
4637.420 ETH
0.31%
43
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.60 $
0.0766239 BTC
2,262,149.90 $
4620.425 ETH
0.31%
44
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
488.10 $
0.07639 BTC
2,219,558.94 $
4547.312 ETH
0.31%
45
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
497.59 $
497.59264 USD
2,080,657.57 $
4181.448 ETH
0.29%
46
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
500.60 $
500.6 USD
2,080,482.41 $
4155.978 ETH
0.29%
47
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
491.99 $
423.53 EUR
1,902,608.87 $
3867.206 ETH
0.26%
48
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
498.11 $
550000 KRW
1,831,365.01 $
3676.648 ETH
0.25%
49
ZB
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.16 $
0.076711 BTC
1,727,479.40 $
3524.322 ETH
0.24%
50
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.52 $
0.07691799 BTC
1,613,567.08 $
3282.829 ETH
0.22%
51
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.49 $
0.07691799 BTC
1,607,384.20 $
3270.434 ETH
0.22%
52
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.49 $
0.0766 XBT
1,575,875.87 $
3219.455 ETH
0.22%
53
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
490.76 $
422.47459004 EUR
1,519,556.37 $
3096.337 ETH
0.21%
54
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
489.16 $
0.076527 BTC
1,454,503.98 $
2973.497 ETH
0.2%
55
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
489.62 $
0.07663 BTC
1,275,511.64 $
2605.131 ETH
0.18%
56
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
499.16 $
551150 KRW
1,217,036.93 $
2438.170 ETH
0.17%
57
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.09 $
5.257 LTC
1,213,562.34 $
2471.162 ETH
0.17%
58
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
479.50 $
0.0750004 BTC
1,089,216.23 $
2271.555 ETH
0.15%
59
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.49 $
0.07676271 BTC
893,742.47 $
1822.153 ETH
0.12%
60
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
497.12 $
54900 JPY
886,743.33 $
1783.763 ETH
0.12%
61
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
490.05 $
0.07666704 BTC
852,639.71 $
1739.899 ETH
0.12%
62
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.00 $
490.00000001 USDT
842,967.04 $
1723.867 ETH
0.12%
63
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
492.00 $
0.07699998 BTC
837,803.63 $
1702.843 ETH
0.12%
64
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
502.49 $
555000 KRW
829,198.87 $
1650.180 ETH
0.11%
65
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
492.91 $
494.25040058 USDT
769,036.97 $
1560.211 ETH
0.11%
66
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
495.36 $
495.36 USD
749,786.89 $
1513.620 ETH
0.1%
67
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
503.18 $
433.08673 EUR
741,001.00 $
1472.637 ETH
0.1%
68
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.16 $
0.07670825 BTC
726,137.78 $
1481.435 ETH
0.1%
69
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.00 $
491.32200335 USDT
682,015.31 $
1391.880 ETH
0.09%
70
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.00 $
491.32200335 USDT
662,970.94 $
1353.013 ETH
0.09%
71
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
488.04 $
2.68 ZEC
650,862.47 $
1333.626 ETH
0.09%
72
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
490.59 $
491.75 USDT
579,756.02 $
1181.758 ETH
0.08%
73
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.04 $
31100 RUB
571,264.64 $
1163.387 ETH
0.08%
74
FEX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
491.44 $
492.28 USDT
554,802.70 $
1128.938 ETH
0.08%
75
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.48 $
0.07691788 BTC
544,870.51 $
1108.637 ETH
0.08%
76
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
490.46 $
0.07668104 BTC
488,328.27 $
995.652 ETH
0.07%
77
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
490.90 $
0.076749 BTC
482,120.91 $
982.110 ETH
0.07%
78
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
496.67 $
374.7206 GBP
374,822.46 $
754.666 ETH
0.05%
79
ปรับปรุง ประมาณ 12 ชั่วโมง แล้ว
490.22 $
0.076721 BTC
363,236.09 $
740.965 ETH
0.05%
80
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
485.28 $
485.279 USD
359,700.16 $
741.223 ETH
0.05%
81
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
513.65 $
7165000 IDR
355,109.50 $
691.341 ETH
0.05%
82
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
477.90 $
1764.1437 PLN
351,043.24 $
734.559 ETH
0.05%
83
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
510.76 $
510.76033 USD
346,643.76 $
678.682 ETH
0.05%
84
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.17 $
0.07656007 BTC
331,502.01 $
677.685 ETH
0.05%
85
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
488.35 $
420.3268 EUR
328,025.76 $
671.696 ETH
0.05%
86
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
488.21 $
0.0764 BTC
326,758.40 $
669.303 ETH
0.05%
87
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
491.13 $
491.96 USDT
300,173.24 $
611.194 ETH
0.04%
88
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
492.23 $
54360.21571 JPY
287,699.71 $
584.480 ETH
0.04%
89
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
509.24 $
671 CAD
285,634.12 $
560.908 ETH
0.04%
90
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.23 $
492.5591101694915324 USDT
282,277.10 $
574.634 ETH
0.04%
91
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.49 $
490.49704 USDT
262,741.50 $
536.762 ETH
0.04%
92
ปรับปรุง 31 นาที แล้ว
490.03 $
491.37 USDT
206,064.13 $
420.511 ETH
0.03%
93
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.40 $
54281.38659853 JPY
196,664.22 $
400.211 ETH
0.03%
94
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.46 $
0.07675879 BTC
191,085.18 $
389.604 ETH
0.03%
95
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
491.01 $
0.076766 BTC
189,897.76 $
386.748 ETH
0.03%
96
FEX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
491.54 $
0.076849 BTC
187,612.54 $
381.687 ETH
0.03%
97
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
489.70 $
143.73596058 WAVES
172,874.32 $
353.021 ETH
0.02%
98
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
492.28 $
492.27874 USD
160,498.89 $
326.033 ETH
0.02%
99
ZB
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
488.51 $
652 ZB
155,664.05 $
318.648 ETH
0.02%
100
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
492.30 $
5.25399826 LTC
149,645.02 $
303.969 ETH
0.02%
101
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
495.30 $
1828.49 PLN
149,249.61 $
301.332 ETH
0.02%
102
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
488.67 $
0.0764 XBT
134,213.42 $
274.650 ETH
0.02%
103
ปรับปรุง 31 นาที แล้ว
489.96 $
0.07668 BTC
133,550.38 $
272.575 ETH
0.02%
104
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
514.44 $
35000 INR
124,336.69 $
241.693 ETH
0.02%
105
DSX
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
497.17 $
497.1663 USD
123,282.43 $
247.970 ETH
0.02%
106
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.60 $
370.2248008 GBP
117,298.52 $
239.090 ETH
0.02%
107
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
487.88 $
0.076355 BTC
115,570.11 $
236.882 ETH
0.02%
108
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.67 $
0.0767914 BTC
114,938.26 $
234.246 ETH
0.02%
109
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
493.56 $
663 AUD
106,461.03 $
215.700 ETH
0.01%
110
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
481.66 $
0.0753816 BTC
105,185.27 $
218.380 ETH
0.01%
111
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
494.07 $
494.07 USD
102,450.00 $
207.359 ETH
0.01%
112
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
462.79 $
511000 KRW
102,262.01 $
220.970 ETH
0.01%
113
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.64 $
0.07678 BTC
101,756.13 $
207.397 ETH
0.01%
114
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
490.45 $
0.076757 BTC
98,475.71 $
200.786 ETH
0.01%
115
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
499.97 $
499.97 USD
88,340.24 $
176.691 ETH
0.01%
116
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
506.03 $
666.71623935 CAD
88,295.48 $
174.486 ETH
0.01%
117
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
505.00 $
505.00000001 USD
84,048.93 $
166.434 ETH
0.01%
118
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
490.24 $
0.07668 BTC
81,232.89 $
165.700 ETH
0.01%
119
DSX
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
496.27 $
428.59608 EUR
78,785.37 $
158.755 ETH
0.01%
120
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
480.27 $
30432.33376 RUB
75,095.18 $
156.359 ETH
0.01%
121
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
492.69 $
0.076994 BTC
74,762.57 $
151.743 ETH
0.01%
122
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
504.35 $
434.17072731 EUR
72,324.43 $
143.402 ETH
0.01%
123
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
482.08 $
0.0754502 BTC
64,254.93 $
133.288 ETH
0.01%
124
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
495.72 $
1829.93 PLN
58,184.91 $
117.375 ETH
0.01%
125
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
499.17 $
5.31125462 LTC
56,663.01 $
113.515 ETH
0.01%
126
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
499.97 $
499.965 USD
55,918.95 $
111.846 ETH
0.01%
127
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
488.06 $
643.1 CAD
55,321.82 $
113.350 ETH
0.01%
128
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
492.36 $
0.07695415 BTC
53,938.04 $
109.549 ETH
0.01%
129
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.71 $
423.29 EUR
53,672.04 $
109.155 ETH
0.01%
130
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
488.39 $
420.357393 EUR
51,703.95 $
105.866 ETH
0.01%
131
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
491.73 $
0.076898 BTC
49,468.18 $
100.599 ETH
0.01%
132
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
491.04 $
492 USDT
45,780.58 $
93.231 ETH
0.01%
133
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.24 $
0.07688 BTC
44,839.38 $
91.279 ETH
0.01%
134
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
491.71 $
423.29 EUR
39,999.84 $
81.349 ETH
0.01%
135
DSX
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
513.63 $
0.08 BTC
38,808.72 $
75.557 ETH
0.01%
136
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.25 $
491.25658845 USDT
37,712.98 $
76.926 ETH
0.01%
137
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
493.77 $
425.064 EUR
36,879.37 $
74.690 ETH
0.01%
138
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
500.16 $
430.492 EUR
36,634.62 $
73.245 ETH
0.01%
139
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
492.47 $
665 SGD
34,285.74 $
69.619 ETH
0.0%
140
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
488.10 $
0.0763894 BTC
33,483.96 $
68.600 ETH
0.0%
141
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
511.25 $
511.25 USD
29,746.59 $
58.184 ETH
0.0%
142
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.35 $
422.12453 EUR
29,309.82 $
59.773 ETH
0.0%
143
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
500.12 $
0.07827415 BTC
26,839.15 $
53.665 ETH
0.0%
144
ปรับปรุง 17 นาที แล้ว
494.86 $
0.0772582 BTC
25,648.09 $
51.829 ETH
0.0%
145
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.63 $
658.998 AUD
22,668.39 $
46.203 ETH
0.0%
146
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.33 $
0.0765814 BTC
18,881.11 $
38.586 ETH
0.0%
147
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
468.62 $
5.1117976 LTC
18,412.46 $
39.291 ETH
0.0%
148
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
503.17 $
504.25 USDT
17,547.26 $
34.874 ETH
0.0%
149
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.76 $
0.0768 BTC
11,988.81 $
24.429 ETH
0.0%
150
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
471.09 $
5.1285164 LTC
11,384.51 $
24.166 ETH
0.0%
151
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.11 $
492.45228 USDT
11,340.81 $
23.092 ETH
0.0%
152
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
498.37 $
0.078 BTC
10,534.81 $
21.139 ETH
0.0%
153
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
494.04 $
0.07732251 BTC
10,316.09 $
20.881 ETH
0.0%
154
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
492.74 $
494.08284177 USDT
10,088.61 $
20.475 ETH
0.0%
155
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
496.57 $
374.73 GBP
9,892.32 $
19.921 ETH
0.0%
156
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
491.42 $
5.27779998 LTC
9,581.25 $
19.497 ETH
0.0%
157
ACX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
503.29 $
676.01 AUD
7,311.15 $
14.527 ETH
0.0%
158
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
520.07 $
1939.99 BRL
6,920.63 $
13.307 ETH
0.0%
159
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
472.85 $
0.07334 BTC
6,631.67 $
14.025 ETH
0.0%
160
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
504.06 $
380.38 GBP
5,950.46 $
11.805 ETH
0.0%
161
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
511.67 $
386.03357 GBP
5,377.20 $
10.509 ETH
0.0%
162
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
494.53 $
0.07728111 BTC
5,315.56 $
10.749 ETH
0.0%
163
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
492.87 $
493.78902582 USDT
4,661.52 $
9.458 ETH
0.0%
164
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
495.72 $
172402.89353342 DOGE
3,966.11 $
8.001 ETH
0.0%
165
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
480.77 $
171002 DOGE
3,636.62 $
7.564 ETH
0.0%
166
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
492.29 $
0.07699998 BTC
3,147.86 $
6.394 ETH
0.0%
167
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
495.67 $
10252.05 MXN
2,539.78 $
5.124 ETH
0.0%
168
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
484.38 $
0.07580703 BTC
2,028.99 $
4.189 ETH
0.0%
169
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
492.24 $
0.0770372 BTC
1,974.65 $
4.012 ETH
0.0%
170
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
495.76 $
0.07751 BTC
1,834.82 $
3.701 ETH
0.0%
171
DSX
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
476.59 $
359.68 GBP
1,809.65 $
3.797 ETH
0.0%
172
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
520.32 $
35400 INR
1,615.70 $
3.105 ETH
0.0%
173
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
550.00 $
550 USD
1,600.73 $
2.910 ETH
0.0%
174
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
492.67 $
5.21849991 LTC
1,447.50 $
2.938 ETH
0.0%
175
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
500.42 $
55264 JPY
1,345.18 $
2.688 ETH
0.0%
176
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
490.00 $
0.07669003 BTC
1,330.84 $
2.716 ETH
0.0%
177
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
488.83 $
0.0765 BTC
1,188.03 $
2.430 ETH
0.0%
178
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
496.72 $
427.53 EUR
1,107.28 $
2.229 ETH
0.0%
179
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
496.46 $
497.3 USDT
1,022.09 $
2.059 ETH
0.0%
180
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
491.43 $
0.07690999 BTC
793.20 $
1.614 ETH
0.0%
181
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
489.80 $
0.076576 BTC
670.84 $
1.370 ETH
0.0%
182
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
469.63 $
0.07342199 BTC
663.97 $
1.414 ETH
0.0%
183
ปรับปรุง 13 นาที แล้ว
504.38 $
433.9743 EUR
603.03 $
1.196 ETH
0.0%
184
ปรับปรุง 21 นาที แล้ว
508.45 $
149.90999487 WAVES
587.04 $
1.155 ETH
0.0%
185
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
494.02 $
26369.62278 PHP
399.44 $
0.809 ETH
0.0%
186
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
620.00 $
620 USD
367.80 $
0.593 ETH
0.0%
187
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
529.90 $
529.9 USD
307.61 $
0.581 ETH
0.0%
188
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
492.00 $
0.077 BTC
289.82 $
0.589 ETH
0.0%
189
ปรับปรุง ประมาณ 7 ชั่วโมง แล้ว
464.20 $
0.072 BTC
195.63 $
0.421 ETH
0.0%
190
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
500.67 $
0.0783 BTC
164.22 $
0.328 ETH
0.0%
191
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
483.78 $
168000 DOGE
155.92 $
0.322 ETH
0.0%
192
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
492.29 $
0.077 BTC
142.76 $
0.290 ETH
0.0%
193
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
522.33 $
0.0771 BTC
139.57 $
ETH
0.0%
194
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
201.31 $
3150489 SPA
58.38 $
0.290 ETH
0.0%
195
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
491.32 $
0.58533458 BCH
41.59 $
0.085 ETH
0.0%
196
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
489.32 $
0.07658 BTC
19.69 $
0.040 ETH
0.0%
197
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
451.12 $
0.57970325 BCH
9.92 $
0.022 ETH
0.0%
198
ปรับปรุง 15 นาที แล้ว
479.05 $
479.0461063 USD
7.52 $
0.016 ETH
0.0%
199
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
524.58 $
0.08209821 BTC
6.39 $
0.012 ETH
0.0%
200
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
468.44 $
166625.67500788 DOGE
3.01 $
0.006 ETH
0.0%
201
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
468.69 $
500 USDT
1.44 $
0.003 ETH
0.0%
202
ปรับปรุง 15 นาที แล้ว
530.60 $
184035.9762 DOGE
0.74 $
0.001 ETH
0.0%
203
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
504.03 $
504.029 USD
0.41 $
0.001 ETH
0.0%
204
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
427.69 $
41.8566843159309758 EOS
0.06 $
0.000 ETH
0.0%
205
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
677.20 $
2500 PLN
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
206
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
276.14 $
81.2929 WAVES
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
207
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
523.28 $
7299225.74644 IDR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
208
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
500.00 $
500 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
209
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 EUR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
210
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 BCC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
211
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 MGO
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
212
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 IRA
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
213
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
504.23 $
434.07 EUR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
214
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 TOM
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
215
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
12.42 $
97.0873859951489594 DAO
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
216
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
465.97 $
1.7758717735878888 DASH
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
217
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 STA
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
218
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
508.22 $
184979.2461312763238843 DOGE
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
219
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
22.82 $
3571.4285714285714286 CROAT
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
220
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
429.18 $
3.9603960396039604 DGD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
221
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
343.16 $
182.55 DCT
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
222
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
547.68 $
4761.9047619047619048 EOSDAC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
223
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
504.97 $
0.07902901 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
224
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
450.00 $
450 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
225
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
917.87 $
917.87 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
226
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
281.13 $
0.04399989 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
227
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
696.98 $
600 EUR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
228
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
415.31 $
0.065 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
229
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
491.74 $
5.2 LTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
230
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
479.20 $
0.075 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
231
ปรับปรุง 2 วัน แล้ว
493.51 $
0.07723963 BTC
23,916,767.47 $
48462.550 ETH
3.3%
232
ปรับปรุง 3 เดือน แล้ว
552.66 $
4336.15 HKD
13,442,359.25 $
24322.940 ETH
1.35%
233
ปรับปรุง 2 วัน แล้ว
496.59 $
497.65 USDT
7,008,627.74 $
14113.556 ETH
0.97%
234
ปรับปรุง 2 เดือน แล้ว
524.23 $
56448 JPY
3,482,436.31 $
6642.935 ETH
0.38%
235
ปรับปรุง 9 วัน แล้ว
603.45 $
0.0805 BTC
730,208.50 $
1210.048 ETH
0.09%
236
ปรับปรุง 7 วัน แล้ว
522.74 $
0.0773521 BTC
366,773.65 $
701.642 ETH
0.05%
237
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
506.10 $
506.1 USD
228,902.23 $
452.287 ETH
0.03%
238
ปรับปรุง ประมาณ 2 เดือน แล้ว
637.30 $
42550 INR
238,987.30 $
375.000 ETH
0.02%
239
ปรับปรุง 20 วัน แล้ว
534.01 $
46.9 EOS
167,473.77 $
313.618 ETH
0.02%
240
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
500.20 $
0.07710599 BTC
95,888.36 $
191.699 ETH
0.01%
241
ปรับปรุง 7 วัน แล้ว
520.93 $
518.975 USDT
53,583.53 $
102.862 ETH
0.01%
242
ปรับปรุง 9 วัน แล้ว
595.38 $
639900 KRW
19,613.29 $
32.943 ETH
0.0%
243
ปรับปรุง 3 เดือน แล้ว
405.44 $
399.8 USDT
5,215.30 $
12.863 ETH
0.0%
244
ปรับปรุง 2 เดือน แล้ว
549.10 $
0.0669493 BTC
1,352.88 $
2.464 ETH
0.0%
245
ปรับปรุง 7 วัน แล้ว
522.68 $
563250 KRW
725.34 $
ETH
0.0%
246
ปรับปรุง 2 เดือน แล้ว
720.00 $
720 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
247
EXX
ปรับปรุง 2 เดือน แล้ว
0.00 $
0 HSR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
248
ปรับปรุง 8 เดือน แล้ว
NaN $
1920 CNY
0.00 $
12170.909 ETH
0.0%
249
ปรับปรุง มากกว่า 48 ปี แล้ว
NaN $
EUR
0.00 $
ETH
0.0%
250
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
661.42 $
45000 INR
74,413.10 $
112.504 ETH
0.01%
251
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
551.68 $
507.50638126 USDT
22.62 $
0.041 ETH
0.0%
252
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
552.36 $
35000 RUB
5.66 $
0.010 ETH
0.0%
253
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
3019.5651958009315814 BITCNY
0.00 $
0.107 ETH
0.0%
254
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
0.4473992128496968 BITGOLD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
255
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
3865.09 VHKD
0.00 $
14810.938 ETH
0.0%
256
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
489.33 VUSD
0.00 $
3883.274 ETH
0.0%
257
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
5109.0062183591853718 BLOCKPAY
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
258
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
74.6 USC
0.00 $
0.260 ETH
0.0%
259
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
900 DAI
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
260
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
617.25 $
4845 HKD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
261
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
2959 BITCNY
0.00 $
1446.160 ETH
0.0%
262
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
0 BITCNY
0.00 $
ETH
0.0%
263
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.00 $
0 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
264
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
0.00 $
0 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
265
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
0 EURO
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
266
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
0.00 $
0 LTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
267
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
506.7373 CKUSD
0.00 $
18692.942 ETH
0.0%
268
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
CNY
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
269
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
1515.1515 AGRS
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
270
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
0.0002380952380952 BTWTY
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
271
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
431 EURN
0.00 $
11.560 ETH
0.0%
272
EXX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
0 QC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
273
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
3134.172398155846119 BTS
0.00 $
1.751 ETH
0.0%
274
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
233.0007661234155175 BITEUR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
275
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
557.11 $
4372.96555 HKD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
276
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
NaN $
31303.57264 RUR
0.00 $
2585.273 ETH
0.0%
277
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
2315 TRY
0.00 $
5367.913 ETH
0.0%
278
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
NaN $
435.82676187 WEUR
0.00 $
1.924 ETH
0.0%
279
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
0.00 $
0 BCH
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
280
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
NaN $
9899999.9998 USNBT
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
281
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
NaN $
352 TUSD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
282
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
0.00 $
0 DKK
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
283
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
0.00 $
0 B@
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
284
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
795.32 $
37.7316365260102701 BITSILVER
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
285
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
30600 RUR
0.00 $
146.977 ETH
0.0%
286
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
39000 BITRUBLE
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
287
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
NaN $
12650.9939531802 UAH
0.00 $
53.592 ETH
0.0%
288
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
797.10 $
1341.3797868140544809 CVCOIN
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
289
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
3080.63 DKKT
0.00 $
3853.451 ETH
0.0%
290
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
527.2442572333572893 ARDR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
291
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
12748 UAH
0.00 $
89.523 ETH
0.0%
292
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
0.00 $
0 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
293
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
0.00 $
0 CHF
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
294
EXX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
3300.01 CNYT
0.00 $
100.847 ETH
0.0%
295
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
0 CZK
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
296
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
NaN $
532.29730434 WUSD
0.00 $
7.640 ETH
0.0%
297
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
589.47 $
5.5321408 LTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
298
ZB
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
NaN $
3262.96 QC
0.00 $
42337.193 ETH
0.0%
299
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
16003 THB
0.00 $
404.310 ETH
0.0%
300
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
31997.97932 RUR
0.00 $
10.921 ETH
0.0%
301
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
13056 UAH
0.00 $
699.520 ETH
0.0%
302
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
0.59142957 BCH
0.00 $
909.753 ETH
0.0%
303
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
0.00 $
0 EURN
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
304
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
NaN $
4430.3562 CNNBT
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
305
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
3276.15 QQC
0.00 $
56674.728 ETH
0.0%
306
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
2431.81 WTRY
0.00 $
69.329 ETH
0.0%
307
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
NaN $
697.00000007 NZDT
0.00 $
0.226 ETH
0.0%
308
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
722.03 $
0.113 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
309
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
795.56 $
795.555 USD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
310
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
584.55 $
0.09139 BTC
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
311
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
NaN $
TUSD
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
312
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
491.455 DAI
0.00 $
68.000 ETH
0.0%
313
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
NaN $
443.7861126882869644 BITUSD
0.00 $
0.321 ETH
0.0%
314
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
NaN $
INR
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
315
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
0 NOK
0.00 $
0.000 ETH
0.0%
316
ปรับปรุง 23 วัน แล้ว
598.52 $
637 DAI
10,737.85 $
3.208 ETH
0.0%
317
ปรับปรุง 5 เดือน แล้ว
NaN $
450 NOKU
0.00 $
7.175 ETH
0.0%
318
ปรับปรุง 22 วัน แล้ว
NaN $
3535.78 BNC
0.00 $
39.016 ETH
0.0%