Coins: 6244
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 199,583,351,499 $ 1.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 41,633,650,558 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.05%
XRP 4.78%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$147.58 1.5%
0.02003248 BTC 0.29%
66,911คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$16,059,324,912
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$5,822,005,954
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$145.45 / $148.52
อุปทานที่หมุนเวียน
108,815,490 / ∞
ETH
USD

Ethereum (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-06 1.000000 ETH N/A
2019-12-05 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-12-04 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-12-03 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-12-02 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-12-01 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-30 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-29 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-28 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-27 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-26 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-25 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-24 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-23 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-22 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-21 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-20 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-19 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-18 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-17 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-16 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-15 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-14 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-13 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-12 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-11 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-10 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-09 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-08 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-07 1.000000 ETH 1.000000 ETH
2019-11-06 1.000000 ETH 1.000000 ETH