Coins: 6244
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 198,719,220,526 $ 0.42%
ปริมาณ 24 ชม.: 42,126,057,437 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.01%
XRP 4.78%
ethereum  (ETH)
Ethereum (ETH)
$146.49 -0.31%
0.01996773 BTC 0.22%
66,914คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$15,945,694,859
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$6,111,973,583
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$146.31 / $148.52
อุปทานที่หมุนเวียน
108,817,124 / ∞
ETH
USD

Ethereum (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-06 2,671 XLM N/A
2019-12-05 2,653 XLM 2,671 XLM
2019-12-04 2,639 XLM 2,653 XLM
2019-12-03 2,661 XLM 2,639 XLM
2019-12-02 2,632 XLM 2,661 XLM
2019-12-01 2,638 XLM 2,632 XLM
2019-11-30 2,611 XLM 2,638 XLM
2019-11-29 2,595 XLM 2,611 XLM
2019-11-28 2,605 XLM 2,595 XLM
2019-11-27 2,556 XLM 2,605 XLM
2019-11-26 2,544 XLM 2,556 XLM
2019-11-25 2,506 XLM 2,544 XLM
2019-11-24 2,491 XLM 2,506 XLM
2019-11-23 2,509 XLM 2,491 XLM
2019-11-22 2,651 XLM 2,509 XLM
2019-11-21 2,725 XLM 2,651 XLM
2019-11-20 2,690 XLM 2,725 XLM
2019-11-19 2,659 XLM 2,690 XLM
2019-11-18 2,562 XLM 2,659 XLM
2019-11-17 2,557 XLM 2,562 XLM
2019-11-16 2,507 XLM 2,557 XLM
2019-11-15 2,501 XLM 2,507 XLM
2019-11-14 2,471 XLM 2,501 XLM
2019-11-13 2,436 XLM 2,471 XLM
2019-11-12 2,321 XLM 2,436 XLM
2019-11-11 2,402 XLM 2,321 XLM
2019-11-10 2,530 XLM 2,402 XLM
2019-11-09 2,578 XLM 2,530 XLM
2019-11-08 2,507 XLM 2,578 XLM
2019-11-07 2,456 XLM 2,507 XLM
2019-11-06 2,290 XLM 2,456 XLM