Coins: 6096
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 239,588,813,929 $ -3.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 50,450,505,480 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.38%
XRP 4.94%
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0.331213 -4.4%
0.00178891 ETH -2.4%
553คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$7,241,199
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$2,194,922
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.328544 / $0.348791
อุปทานที่หมุนเวียน
21,800,000 / 25,000,000
EVX
USD

Everex (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-12 6.38 MX$ N/A
2019-11-11 6.57 MX$ 6.38 MX$
2019-11-10 6.58 MX$ 6.57 MX$
2019-11-09 6.39 MX$ 6.58 MX$
2019-11-08 6.77 MX$ 6.39 MX$
2019-11-07 6.87 MX$ 6.77 MX$
2019-11-06 6.77 MX$ 6.87 MX$
2019-11-05 6.76 MX$ 6.77 MX$
2019-11-04 6.76 MX$ 6.76 MX$
2019-11-03 6.70 MX$ 6.76 MX$
2019-11-02 6.92 MX$ 6.70 MX$
2019-11-01 6.52 MX$ 6.92 MX$
2019-10-31 6.43 MX$ 6.52 MX$
2019-10-30 6.60 MX$ 6.43 MX$
2019-10-29 6.71 MX$ 6.60 MX$
2019-10-28 6.53 MX$ 6.71 MX$
2019-10-27 6.49 MX$ 6.53 MX$
2019-10-26 6.50 MX$ 6.49 MX$
2019-10-25 6.09 MX$ 6.50 MX$
2019-10-24 6.08 MX$ 6.09 MX$
2019-10-23 6.53 MX$ 6.08 MX$
2019-10-22 6.67 MX$ 6.53 MX$
2019-10-21 6.63 MX$ 6.67 MX$
2019-10-20 6.37 MX$ 6.63 MX$
2019-10-19 6.41 MX$ 6.37 MX$
2019-10-18 6.65 MX$ 6.41 MX$
2019-10-17 6.47 MX$ 6.65 MX$
2019-10-16 6.72 MX$ 6.47 MX$
2019-10-15 7.00 MX$ 6.72 MX$
2019-10-14 6.92 MX$ 7.00 MX$
2019-10-13 7.06 MX$ 6.92 MX$