everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0.00200002 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-07-13 05:49:31 UTC (ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
30คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$998,662
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
499,325,793 / 1,000,000,000
EVT
USD

EveriToken CHF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-13 0.00187592 Fr. N/A
2020-07-12 0.00244159 Fr. 0.00187592 Fr.
2020-07-11 0.00163812 Fr. 0.00244159 Fr.
2020-07-10 0.00394828 Fr. 0.00163812 Fr.
2020-07-09 0.00403719 Fr. 0.00394828 Fr.
2020-07-08 0.00461223 Fr. 0.00403719 Fr.
2020-07-07 0.00044931 Fr. 0.00461223 Fr.
2020-07-06 0.00131752 Fr. 0.00044931 Fr.
2020-07-05 0.00131752 Fr. 0.00131752 Fr.
2020-07-01 0.00133271 Fr. 0.00131752 Fr.
2020-06-30 0.00133271 Fr. 0.00133271 Fr.
2020-06-27 0.00137587 Fr. 0.00133271 Fr.
2020-06-26 0.00323208 Fr. 0.00137587 Fr.
2020-06-25 0.00323208 Fr. 0.00323208 Fr.
2020-06-23 0.00142234 Fr. 0.00323208 Fr.
2020-06-22 0.00153459 Fr. 0.00142234 Fr.
2020-06-21 0.00373001 Fr. 0.00153459 Fr.
2020-06-20 0.00152445 Fr. 0.00373001 Fr.
2020-06-19 0.00153003 Fr. 0.00152445 Fr.
2020-06-18 0.00217881 Fr. 0.00153003 Fr.
2020-06-17 0.00158778 Fr. 0.00217881 Fr.
2020-06-16 0.00132942 Fr. 0.00158778 Fr.
2020-06-15 0.00215149 Fr. 0.00132942 Fr.
2020-06-14 0.00215149 Fr. 0.00215149 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android