everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0.00150602 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-11-29 22:44:24 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
57คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$751,993
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
499,325,793 / 1,000,000,000
EVT
USD

EveriToken LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-11-30 13,777 LTC 0.00379264 LTC 0.00001896 LTC N/A
2020-11-29 13,777 LTC 0.00379264 LTC 0.00001896 LTC 0.00001896 LTC
2020-11-27 7,194 LTC 0.13795447 LTC 0.00002759 LTC 0.00001896 LTC
2020-11-26 7,194 LTC 0.13795447 LTC 0.00002759 LTC 0.00002759 LTC
2020-11-25 7,144 LTC 0.05763240 LTC 0.00001441 LTC 0.00002759 LTC
2020-11-24 6,705 LTC 0.00691498 LTC 0.00000114 LTC 0.00001441 LTC
2020-11-23 6,705 LTC 0.00691498 LTC 0.00000114 LTC 0.00000114 LTC
2020-11-22 6,705 LTC 0.01074188 LTC 0.00001343 LTC 0.00000114 LTC
2020-11-21 3,148 LTC 0.01341218 LTC 0.00001341 LTC 0.00001343 LTC
2020-11-20 1,362 LTC 0.07815481 LTC 0.00001563 LTC 0.00001341 LTC
2020-11-19 2,704 LTC 0.00600061 LTC 0.00000273 LTC 0.00001563 LTC
2020-11-18 13,289 LTC 0.26879098 LTC 0.00002661 LTC 0.00000273 LTC
2020-11-17 10,823 LTC 0.00650247 LTC 0.00002167 LTC 0.00002661 LTC
2020-11-16 3,924 LTC 0.00007859 LTC 0.00000786 LTC 0.00002167 LTC
2020-11-15 8,000 LTC 0.00480648 LTC 0.00001602 LTC 0.00000786 LTC
2020-11-14 7,793 LTC 0.73667229 LTC 0.00001561 LTC 0.00001602 LTC
2020-11-13 7,793 LTC 0.73667229 LTC 0.00001561 LTC 0.00001561 LTC
2020-11-12 16,499 LTC 0.01491213 LTC 0.00000504 LTC 0.00001561 LTC
2020-11-11 16,963 LTC 0.00692704 LTC 0.00003365 LTC 0.00000504 LTC
2020-11-10 8,031 LTC 1.788471 LTC 0.00001673 LTC 0.00003365 LTC
2020-11-09 4,054 LTC 0.10472542 LTC 0.00000488 LTC 0.00001673 LTC
2020-11-08 12,842 LTC 0.76273950 LTC 0.00002586 LTC 0.00000488 LTC
2020-11-07 12,580 LTC 0.22335574 LTC 0.00002482 LTC 0.00002586 LTC
2020-11-06 3,581 LTC 0.02014037 LTC 0.00002008 LTC 0.00002482 LTC
2020-11-05 13,230 LTC 0.01580497 LTC 0.00002634 LTC 0.00002008 LTC
2020-11-04 13,741 LTC 0.03850493 LTC 0.00002750 LTC 0.00002634 LTC
2020-11-03 14,525 LTC 0.00286695 LTC 0.00002867 LTC 0.00002750 LTC
2020-11-02 14,550 LTC 0.02971654 LTC 0.00003302 LTC 0.00002867 LTC
2020-11-01 14,550 LTC 0.02971654 LTC 0.00003302 LTC 0.00003302 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android