evos  (EVOS)
EVOS (EVOS)
$0.00042512 -2.3%
0.00000004 BTC -2.3%
90คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1.95
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00043198 / $0.00043903
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 20,000,000
EVOS
USD

EVOS CHF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-09-21 0.00000000 Fr. 1.91 Fr. 0.00039661 Fr. N/A
2020-09-20 0.00000000 Fr. 27.31 Fr. 0.00040295 Fr. 0.00039661 Fr.
2020-09-19 0.00000000 Fr. 0.01979150 Fr. 0.00039583 Fr. 0.00040295 Fr.
2020-09-18 0.00000000 Fr. 9.12 Fr. 0.00039535 Fr. 0.00039583 Fr.
2020-09-17 0.00000000 Fr. 142.26 Fr. 0.00040034 Fr. 0.00039535 Fr.
2020-09-16 0.00000000 Fr. 30.63 Fr. 0.00039193 Fr. 0.00040034 Fr.
2020-09-15 0.00000000 Fr. 93.49 Fr. 0.00038658 Fr. 0.00039193 Fr.
2020-09-14 0.00000000 Fr. 0.274940 Fr. 0.00046795 Fr. 0.00038658 Fr.
2020-09-13 0.00000000 Fr. 11.93 Fr. 0.00037933 Fr. 0.00046795 Fr.
2020-09-12 0.00000000 Fr. 229.62 Fr. 0.00037482 Fr. 0.00037933 Fr.
2020-09-11 0.00000000 Fr. 10.84 Fr. 0.00047118 Fr. 0.00037482 Fr.
2020-09-10 0.00000000 Fr. 6.56 Fr. 0.00046780 Fr. 0.00047118 Fr.
2020-09-09 0.00000000 Fr. 4.60 Fr. 0.00055628 Fr. 0.00046780 Fr.
2020-09-08 0.00000000 Fr. 22.27 Fr. 0.00046370 Fr. 0.00055628 Fr.
2020-09-07 0.00000000 Fr. 158.94 Fr. 0.00056208 Fr. 0.00046370 Fr.
2020-09-06 0.00000000 Fr. 19.64 Fr. 0.00064562 Fr. 0.00056208 Fr.
2020-09-05 0.00000000 Fr. 62.50 Fr. 0.00057926 Fr. 0.00064562 Fr.
2020-09-04 0.00000000 Fr. 2.55 Fr. 0.00077591 Fr. 0.00057926 Fr.
2020-09-03 0.00000000 Fr. 100.89 Fr. 0.00072863 Fr. 0.00077591 Fr.
2020-09-02 0.00000000 Fr. 11.08 Fr. 0.00087115 Fr. 0.00072863 Fr.
2020-09-01 0.00000000 Fr. 25.72 Fr. 0.00073779 Fr. 0.00087115 Fr.
2020-08-31 0.00000000 Fr. 96.95 Fr. 0.00073626 Fr. 0.00073779 Fr.
2020-08-30 0.00000000 Fr. 59.05 Fr. 0.00072829 Fr. 0.00073626 Fr.
2020-08-29 0.00000000 Fr. 108.78 Fr. 0.00093604 Fr. 0.00072829 Fr.
2020-08-28 0.00000000 Fr. 979.10 Fr. 0.00082030 Fr. 0.00093604 Fr.
2020-08-27 0.00000000 Fr. 876.54 Fr. 0.00104106 Fr. 0.00082030 Fr.
2020-08-26 0.00000000 Fr. 8,971.39 Fr. 0.00113565 Fr. 0.00104106 Fr.
2020-08-25 0.00000000 Fr. 76.34 Fr. 0.00128771 Fr. 0.00113565 Fr.
2020-08-24 0.00000000 Fr. 321.06 Fr. 0.00116937 Fr. 0.00128771 Fr.
2020-08-23 0.00000000 Fr. 2,831.44 Fr. 0.00127682 Fr. 0.00116937 Fr.
2020-08-22 0.00000000 Fr. 446.35 Fr. 0.00115449 Fr. 0.00127682 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android