Coins: 5926
ตลาดแลกเปลี่ยน: 386
มูลค่าตามราคาตลาด: 221,912,328,090 $ 2.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 47,114,107,554 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.2%
ETH 8.54%
XRP 5.68%
exchain token  (EXT)
ExChain Token (EXT)
$0.00012199 1.4%
0.00000001 BTC -0.60%
7คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$15,752.38
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00011281 / $0.00013368
Circulating Supply
? / 10,000,000,000
EXT
USD