extreme private masternode coin  (EPM)
Extreme Private Masternode Coin (EPM)
$0.00055035 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-13 15:11:09 UTC (ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
59คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 8,000,000
EPM
USD

Extreme Private Masternode Coin SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-14 0.00000000 kr 0.02313545 kr 0.00463172 kr N/A
2021-05-12 0.00000000 kr 3.72 kr 0.00517289 kr 0.00463172 kr
2021-05-11 0.00000000 kr 20.33 kr 0.00510462 kr 0.00517289 kr
2021-05-10 0.00000000 kr 0.00963553 kr 0.00482258 kr 0.00510462 kr
2021-05-09 0.00000000 kr 0.00489094 kr 0.00489584 kr 0.00482258 kr
2021-05-08 0.00000000 kr 75.20 kr 0.00474784 kr 0.00489584 kr
2021-05-07 0.00000000 kr 0.862023 kr 0.00522324 kr 0.00474784 kr
2021-05-06 0.00000000 kr 872.66 kr 0.00729450 kr 0.00522324 kr
2021-05-05 0.00000000 kr 891.96 kr 0.00455676 kr 0.00729450 kr
2021-05-04 0.00000000 kr 0.00439073 kr 0.00488347 kr 0.00455676 kr
2021-05-03 0.00000000 kr 0.00439073 kr 0.00488347 kr 0.00488347 kr
2021-04-30 0.00000000 kr 0.00099265 kr 0.00496821 kr 0.00488347 kr
2021-04-29 0.00000000 kr 27.31 kr 0.00455432 kr 0.00496821 kr
2021-04-28 0.00000000 kr 0.04259477 kr 0.00458466 kr 0.00455432 kr
2021-04-27 0.00000000 kr 0.04259477 kr 0.00458466 kr 0.00458466 kr
2021-04-26 0.00000000 kr 1.06 kr 0.00423030 kr 0.00458466 kr
2021-04-25 0.00000000 kr 1.14 kr 0.00416362 kr 0.00423030 kr
2021-04-24 0.00000000 kr 0.060049 kr 0.00429349 kr 0.00416362 kr
2021-04-23 0.00000000 kr 63.95 kr 0.00438205 kr 0.00429349 kr
2021-04-22 0.00000000 kr 763.17 kr 0.00459857 kr 0.00438205 kr
2021-04-21 0.00000000 kr 763.17 kr 0.00459857 kr 0.00459857 kr
2021-04-20 0.00000000 kr 0.078571 kr 0.00462643 kr 0.00459857 kr
2021-04-19 0.00000000 kr 0.144144 kr 0.00465444 kr 0.00462643 kr
2021-04-18 0.00000000 kr 0.571635 kr 0.00520188 kr 0.00465444 kr
2021-04-17 0.00000000 kr 1.51 kr 0.00520215 kr 0.00520188 kr
2021-04-16 0.00000000 kr 0.100350 kr 0.00528684 kr 0.00520215 kr
2021-04-15 0.00000000 kr 1.02 kr 0.00528485 kr 0.00528684 kr
2021-04-14 0.00000000 kr 37.56 kr 0.00536977 kr 0.00528485 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android