facite  (FIT)
Facite (FIT)
$0.00108731 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-09 01:15:17 UTC (8 วัน ที่ผ่านมา)
19คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 5,000,000,000
FIT
USD

Facite XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-10 0.00000000 XAG 36.78 XAG 0.00004272 XAG N/A
2021-04-09 0.00000000 XAG 36.78 XAG 0.00004272 XAG 0.00004272 XAG
2021-04-05 0.00000000 XAG 31.22 XAG 0.00004203 XAG 0.00004272 XAG
2021-04-04 0.00000000 XAG 109.43 XAG 0.00004266 XAG 0.00004203 XAG
2021-04-03 0.00000000 XAG 111.43 XAG 0.00004291 XAG 0.00004266 XAG
2021-04-02 0.00000000 XAG 191.39 XAG 0.00004073 XAG 0.00004291 XAG
2021-04-01 0.00000000 XAG 6.73 XAG 0.00001476 XAG 0.00004073 XAG
2021-03-31 0.00000000 XAG 6.73 XAG 0.00001476 XAG 0.00001476 XAG
2021-03-24 0.00000000 XAG 0.00136004 XAG 0.00000680 XAG 0.00001476 XAG
2021-03-23 0.00000000 XAG 0.695945 XAG 0.00000696 XAG 0.00000680 XAG
2021-03-22 0.00000000 XAG 0.695945 XAG 0.00000696 XAG 0.00000696 XAG
2021-03-21 0.00000000 XAG 0.00283451 XAG 0.00000702 XAG 0.00000696 XAG
2021-03-20 0.00000000 XAG 3.33 XAG 0.00000690 XAG 0.00000702 XAG
2021-03-19 0.00000000 XAG 3.33 XAG 0.00000690 XAG 0.00000690 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android