fairgame  (FAIR)
FairGame (FAIR)
$0.00577864 3.1%
0.00000030 BTC 0.2%
0.00000949 ETH 0.7%
124คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$4,054,585
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$3,651,366
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00557203 / $0.00582254
อุปทานที่หมุนเวียน
701,650,344 / 1,200,000,000
FAIR
USD

FairGame BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-12-01 12,509 BCH 13,686 BCH 0.00001785 BCH N/A
2020-11-30 13,627 BCH 5,706 BCH 0.00001944 BCH 0.00001785 BCH
2020-11-29 13,985 BCH 21,134 BCH 0.00002006 BCH 0.00001944 BCH
2020-11-28 15,010 BCH 25,283 BCH 0.00002148 BCH 0.00002006 BCH
2020-11-27 13,270 BCH 20,129 BCH 0.00001885 BCH 0.00002148 BCH
2020-11-26 13,989 BCH 20,253 BCH 0.00001990 BCH 0.00001885 BCH
2020-11-25 13,345 BCH 16,481 BCH 0.00001927 BCH 0.00001990 BCH
2020-11-24 15,293 BCH 26,704 BCH 0.00002169 BCH 0.00001927 BCH
2020-11-23 16,988 BCH 20,039 BCH 0.00002445 BCH 0.00002169 BCH
2020-11-22 13,067 BCH 14,189 BCH 0.00001857 BCH 0.00002445 BCH
2020-11-21 15,099 BCH 11,472 BCH 0.00002157 BCH 0.00001857 BCH
2020-11-20 16,184 BCH 11,305 BCH 0.00002309 BCH 0.00002157 BCH
2020-11-19 15,587 BCH 121,622 BCH 0.00002227 BCH 0.00002309 BCH
2020-11-18 15,589 BCH 55,560 BCH 0.00002220 BCH 0.00002227 BCH
2020-11-17 15,823 BCH 6,540 BCH 0.00002259 BCH 0.00002220 BCH
2020-11-16 16,315 BCH 47,161 BCH 0.00002326 BCH 0.00002259 BCH
2020-11-15 15,850 BCH 161,779 BCH 0.00002259 BCH 0.00002326 BCH
2020-11-14 15,633 BCH 161,485 BCH 0.00002219 BCH 0.00002259 BCH
2020-11-13 15,484 BCH 53,598 BCH 0.00002214 BCH 0.00002219 BCH
2020-11-12 15,009 BCH 28,992 BCH 0.00002136 BCH 0.00002214 BCH
2020-11-11 14,743 BCH 122,488 BCH 0.00002102 BCH 0.00002136 BCH
2020-11-10 14,447 BCH 184,162 BCH 0.00002080 BCH 0.00002102 BCH
2020-11-09 14,246 BCH 44,440 BCH 0.00002044 BCH 0.00002080 BCH
2020-11-08 14,614 BCH 95,910 BCH 0.00002100 BCH 0.00002044 BCH
2020-11-07 14,971 BCH 45,112 BCH 0.00002149 BCH 0.00002100 BCH
2020-11-06 15,274 BCH 10,660 BCH 0.00002176 BCH 0.00002149 BCH
2020-11-05 15,699 BCH 75,495 BCH 0.00002233 BCH 0.00002176 BCH
2020-11-04 15,832 BCH 45,497 BCH 0.00002226 BCH 0.00002233 BCH
2020-11-03 14,984 BCH 38,312 BCH 0.00002136 BCH 0.00002226 BCH
2020-11-02 14,533 BCH 38,182 BCH 0.00002089 BCH 0.00002136 BCH
2020-11-01 15,049 BCH 107,658 BCH 0.00002155 BCH 0.00002089 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android