flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0.00341053 -1.2%
0.00000006 BTC -0.3%
535คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$65.59
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00284444 / $0.00347986
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 900,000,000
FLASH
USD

Flash SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-06 0.00000000 sats 3,850,381 sats 5.00 sats N/A
2021-05-05 0.00000000 sats 94,217 sats 5.14 sats 5.00 sats
2021-05-04 0.00000000 sats 50,170 sats 5.00 sats 5.14 sats
2021-05-03 0.00000000 sats 53,161 sats 5.99 sats 5.00 sats
2021-05-02 0.00000000 sats 584,684 sats 5.97 sats 5.99 sats
2021-05-01 0.00000000 sats 218,028 sats 5.00 sats 5.97 sats
2021-04-30 0.00000000 sats 520,990 sats 4.00 sats 5.00 sats
2021-04-29 0.00000000 sats 126,087 sats 5.00 sats 4.00 sats
2021-04-28 0.00000000 sats 425,421 sats 5.00 sats 5.00 sats
2021-04-27 0.00000000 sats 3,548,469 sats 4.99 sats 5.00 sats
2021-04-26 0.00000000 sats 1,209,166 sats 6.00 sats 4.99 sats
2021-04-25 0.00000000 sats 246,161 sats 5.98 sats 6.00 sats
2021-04-24 0.00000000 sats 802,907 sats 6.00 sats 5.98 sats
2021-04-23 0.00000000 sats 547,990 sats 7.00 sats 6.00 sats
2021-04-22 0.00000000 sats 200,698 sats 5.00 sats 7.00 sats
2021-04-21 0.00000000 sats 1,179,734 sats 5.00 sats 5.00 sats
2021-04-20 0.00000000 sats 275,763 sats 7.01 sats 5.00 sats
2021-04-19 0.00000000 sats 219,491 sats 7.00 sats 7.01 sats
2021-04-18 0.00000000 sats 2,006,424 sats 6.00 sats 7.00 sats
2021-04-17 0.00000000 sats 285,570 sats 7.00 sats 6.00 sats
2021-04-16 0.00000000 sats 2,183,894 sats 7.00 sats 7.00 sats
2021-04-15 0.00000000 sats 1,474,419 sats 7.00 sats 7.00 sats
2021-04-14 0.00000000 sats 746.30 sats 5.80 sats 7.00 sats
2021-04-13 0.00000000 sats 166,111 sats 8.00 sats 5.80 sats
2021-04-12 0.00000000 sats 49,622 sats 7.00 sats 8.00 sats
2021-04-11 0.00000000 sats 208,829 sats 8.00 sats 7.00 sats
2021-04-10 0.00000000 sats 241,077 sats 6.00 sats 8.00 sats
2021-04-09 0.00000000 sats 137,842 sats 7.00 sats 6.00 sats
2021-04-08 0.00000000 sats 303,196 sats 8.00 sats 7.00 sats
2021-04-07 0.00000000 sats 99,891 sats 8.00 sats 8.00 sats
2021-04-06 0.00000000 sats 585,726 sats 8.00 sats 8.00 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android