friendz  (FDZ)
Friendz (FDZ)
$0.00077761 7.0%
0.00000184 ETH -1.5%
149คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$462,431
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$118,267
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00059718 / $0.00079489
อุปทานที่หมุนเวียน
593,439,473 / 1,131,842,156
FDZ
USD

Friendz EOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-13 0.00023509 EOS N/A
2020-08-12 0.00021509 EOS 0.00023509 EOS
2020-08-11 0.00020350 EOS 0.00021509 EOS
2020-08-10 0.00018810 EOS 0.00020350 EOS
2020-08-09 0.00019543 EOS 0.00018810 EOS
2020-08-08 0.00020547 EOS 0.00019543 EOS
2020-08-07 0.00022428 EOS 0.00020547 EOS
2020-08-06 0.00017371 EOS 0.00022428 EOS
2020-08-05 0.00016501 EOS 0.00017371 EOS
2020-08-04 0.00018522 EOS 0.00016501 EOS
2020-08-03 0.00018267 EOS 0.00018522 EOS
2020-08-02 0.00018116 EOS 0.00018267 EOS
2020-08-01 0.00018834 EOS 0.00018116 EOS
2020-07-31 0.00018549 EOS 0.00018834 EOS
2020-07-30 0.00019433 EOS 0.00018549 EOS
2020-07-29 0.00019182 EOS 0.00019433 EOS
2020-07-28 0.00021559 EOS 0.00019182 EOS
2020-07-27 0.00021412 EOS 0.00021559 EOS
2020-07-26 0.00021601 EOS 0.00021412 EOS
2020-07-25 0.00020717 EOS 0.00021601 EOS
2020-07-24 0.00020090 EOS 0.00020717 EOS
2020-07-23 0.00018221 EOS 0.00020090 EOS
2020-07-22 0.00020692 EOS 0.00018221 EOS
2020-07-21 0.00016920 EOS 0.00020692 EOS
2020-07-20 0.00018421 EOS 0.00016920 EOS
2020-07-19 0.00018614 EOS 0.00018421 EOS
2020-07-18 0.00018435 EOS 0.00018614 EOS
2020-07-17 0.00017410 EOS 0.00018435 EOS
2020-07-16 0.00018604 EOS 0.00017410 EOS
2020-07-15 0.00018590 EOS 0.00018604 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android