Coins: 5174
ตลาดแลกเปลี่ยน: 355
มูลค่าตามราคาตลาด: 291,367,683,603 $ 6.8%
ปริมาณ 24 ชม.: 82,371,900,140 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.4%
ETH 8.46%
XRP 4.53%
gameflip  (FLP)
Gameflip (FLP)
$0.01332154 24%
0.00005764 ETH 16%
12คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$751,179
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$20,195
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01040451 / $0.01359108
จำนวนเหรียญที่มี
56,400,000 / 100,000,000
FLP
USD