gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.289372 -0.7%
0.00000506 BTC -1.9%
0.00008326 ETH 0.3%
124คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$13,629,365
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,623,717
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.276896 / $0.303787
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-07 8,713 BCH 1,036 BCH 0.00019212 BCH N/A
2021-05-06 9,601 BCH 1,051 BCH 0.00021086 BCH 0.00019212 BCH
2021-05-05 13,744 BCH 1,398 BCH 0.00029332 BCH 0.00021086 BCH
2021-05-04 14,361 BCH 1,890 BCH 0.00030562 BCH 0.00029332 BCH
2021-05-03 14,362 BCH 1,739 BCH 0.00030790 BCH 0.00030562 BCH
2021-05-02 13,942 BCH 1,941 BCH 0.00029825 BCH 0.00030790 BCH
2021-05-01 14,929 BCH 1,592 BCH 0.00031681 BCH 0.00029825 BCH
2021-04-30 15,735 BCH 748.284 BCH 0.00033245 BCH 0.00031681 BCH
2021-04-29 16,037 BCH 1,543 BCH 0.00033779 BCH 0.00033245 BCH
2021-04-28 16,342 BCH 1,690 BCH 0.00034904 BCH 0.00033779 BCH
2021-04-27 17,039 BCH 1,546 BCH 0.00033138 BCH 0.00034904 BCH
2021-04-26 18,143 BCH 2,363 BCH 0.00038088 BCH 0.00033138 BCH
2021-04-25 19,126 BCH 2,706 BCH 0.00041215 BCH 0.00038088 BCH
2021-04-24 18,413 BCH 2,208 BCH 0.00038945 BCH 0.00041215 BCH
2021-04-23 19,021 BCH 2,317 BCH 0.00040259 BCH 0.00038945 BCH
2021-04-22 20,442 BCH 1,588 BCH 0.00043861 BCH 0.00040259 BCH
2021-04-21 16,469 BCH 1,372 BCH 0.00035184 BCH 0.00043861 BCH
2021-04-20 15,592 BCH 1,126 BCH 0.00033408 BCH 0.00035184 BCH
2021-04-19 17,618 BCH 1,212 BCH 0.00037252 BCH 0.00033408 BCH
2021-04-18 15,109 BCH 1,657 BCH 0.00031512 BCH 0.00037252 BCH
2021-04-17 11,693 BCH 966.267 BCH 0.00025188 BCH 0.00031512 BCH
2021-04-16 13,428 BCH 1,469 BCH 0.00028443 BCH 0.00025188 BCH
2021-04-15 14,584 BCH 837.577 BCH 0.00031163 BCH 0.00028443 BCH
2021-04-14 16,046 BCH 1,764 BCH 0.00034651 BCH 0.00031163 BCH
2021-04-13 17,184 BCH 1,965 BCH 0.00036555 BCH 0.00034651 BCH
2021-04-12 16,493 BCH 1,656 BCH 0.00034956 BCH 0.00036555 BCH
2021-04-11 17,499 BCH 1,436 BCH 0.00037497 BCH 0.00034956 BCH
2021-04-10 16,233 BCH 1,315 BCH 0.00034479 BCH 0.00037497 BCH
2021-04-09 14,370 BCH 1,096 BCH 0.00030968 BCH 0.00034479 BCH
2021-04-08 15,994 BCH 1,200 BCH 0.00033695 BCH 0.00030968 BCH
2021-04-07 16,217 BCH 1,108 BCH 0.00034096 BCH 0.00033695 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android