gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.233715 -17.2%
0.00000463 BTC -5.2%
0.00005847 ETH -10.8%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$10,569,102
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$934,704
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.222271 / $0.283402
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading ETH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-13 2,864 ETH 251.636 ETH 0.00006080 ETH N/A
2021-05-12 3,118 ETH 226.977 ETH 0.00006583 ETH 0.00006080 ETH
2021-05-11 3,195 ETH 282.176 ETH 0.00006775 ETH 0.00006583 ETH
2021-05-10 3,450 ETH 286.841 ETH 0.00007381 ETH 0.00006775 ETH
2021-05-09 3,513 ETH 243.189 ETH 0.00007812 ETH 0.00007381 ETH
2021-05-08 3,960 ETH 467.406 ETH 0.00008332 ETH 0.00007812 ETH
2021-05-07 3,782 ETH 451.850 ETH 0.00008383 ETH 0.00008332 ETH
2021-05-06 3,900 ETH 431.133 ETH 0.00008649 ETH 0.00008383 ETH
2021-05-05 4,055 ETH 412.829 ETH 0.00008665 ETH 0.00008649 ETH
2021-05-04 4,262 ETH 560.410 ETH 0.00009062 ETH 0.00008665 ETH
2021-05-03 4,727 ETH 572.711 ETH 0.00010141 ETH 0.00009062 ETH
2021-05-02 4,765 ETH 661.170 ETH 0.00010160 ETH 0.00010141 ETH
2021-05-01 5,337 ETH 567.799 ETH 0.00011301 ETH 0.00010160 ETH
2021-04-30 5,004 ETH 239.014 ETH 0.00010619 ETH 0.00011301 ETH
2021-04-29 5,300 ETH 509.939 ETH 0.00011161 ETH 0.00010619 ETH
2021-04-28 5,482 ETH 565.734 ETH 0.00011686 ETH 0.00011161 ETH
2021-04-27 5,718 ETH 518.643 ETH 0.00011116 ETH 0.00011686 ETH
2021-04-26 5,972 ETH 775.684 ETH 0.00012504 ETH 0.00011116 ETH
2021-04-25 6,627 ETH 940.151 ETH 0.00014321 ETH 0.00012504 ETH
2021-04-24 6,494 ETH 781.918 ETH 0.00013790 ETH 0.00014321 ETH
2021-04-23 6,763 ETH 822.335 ETH 0.00014286 ETH 0.00013790 ETH
2021-04-22 7,879 ETH 613.541 ETH 0.00016948 ETH 0.00014286 ETH
2021-04-21 6,731 ETH 557.947 ETH 0.00014309 ETH 0.00016948 ETH
2021-04-20 6,427 ETH 462.910 ETH 0.00013731 ETH 0.00014309 ETH
2021-04-19 7,584 ETH 523.507 ETH 0.00016089 ETH 0.00013731 ETH
2021-04-18 6,539 ETH 716.833 ETH 0.00013630 ETH 0.00016089 ETH
2021-04-17 5,516 ETH 448.010 ETH 0.00011678 ETH 0.00013630 ETH
2021-04-16 4,607 ETH 504.849 ETH 0.00009778 ETH 0.00011678 ETH
2021-04-15 4,926 ETH 283.213 ETH 0.00010537 ETH 0.00009778 ETH
2021-04-14 5,227 ETH 572.307 ETH 0.00011243 ETH 0.00010537 ETH
2021-04-13 5,391 ETH 617.839 ETH 0.00011491 ETH 0.00011243 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android