gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.188393 -10.1%
0.00000418 BTC -4.1%
0.00005500 ETH 1.3%
126คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$8,873,256
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$293,279
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.186609 / $0.215292
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading KWD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-17 2,771,616 KD 87,769 KD 0.059358 KD N/A
2021-05-16 2,984,816 KD 106,769 KD 0.063203 KD 0.059358 KD
2021-05-15 3,074,330 KD 177,489 KD 0.065110 KD 0.063203 KD
2021-05-14 3,139,370 KD 221,782 KD 0.067114 KD 0.065110 KD
2021-05-13 3,461,086 KD 304,108 KD 0.073484 KD 0.067114 KD
2021-05-12 3,900,723 KD 286,006 KD 0.082951 KD 0.073484 KD
2021-05-11 3,824,987 KD 338,526 KD 0.081282 KD 0.082951 KD
2021-05-10 4,061,380 KD 337,715 KD 0.086900 KD 0.081282 KD
2021-05-09 4,117,974 KD 286,266 KD 0.091958 KD 0.086900 KD
2021-05-08 4,163,324 KD 491,712 KD 0.087648 KD 0.091958 KD
2021-05-07 3,991,243 KD 477,039 KD 0.088501 KD 0.087648 KD
2021-05-06 4,152,675 KD 458,416 KD 0.091964 KD 0.088501 KD
2021-05-05 4,028,128 KD 404,674 KD 0.084936 KD 0.091964 KD
2021-05-04 4,429,228 KD 581,180 KD 0.093979 KD 0.084936 KD
2021-05-03 4,206,724 KD 509,426 KD 0.090203 KD 0.093979 KD
2021-05-02 4,233,150 KD 586,959 KD 0.090193 KD 0.090203 KD
2021-05-01 4,461,527 KD 474,681 KD 0.094476 KD 0.090193 KD
2021-04-30 4,159,764 KD 198,372 KD 0.088133 KD 0.094476 KD
2021-04-29 4,373,428 KD 421,923 KD 0.092344 KD 0.088133 KD
2021-04-28 4,361,580 KD 450,334 KD 0.093022 KD 0.092344 KD
2021-04-27 4,355,525 KD 395,457 KD 0.084755 KD 0.093022 KD
2021-04-26 4,128,573 KD 537,601 KD 0.086663 KD 0.084755 KD
2021-04-25 4,480,355 KD 626,614 KD 0.095453 KD 0.086663 KD
2021-04-24 4,624,537 KD 557,060 KD 0.098242 KD 0.095453 KD
2021-04-23 4,955,568 KD 600,951 KD 0.104400 KD 0.098242 KD
2021-04-22 5,658,475 KD 438,482 KD 0.121122 KD 0.104400 KD
2021-04-21 4,725,908 KD 390,910 KD 0.100250 KD 0.121122 KD
2021-04-20 4,204,565 KD 302,616 KD 0.089761 KD 0.100250 KD
2021-04-19 5,135,816 KD 355,105 KD 0.109137 KD 0.089761 KD
2021-04-18 4,628,396 KD 505,926 KD 0.096196 KD 0.109137 KD
2021-04-17 4,028,616 KD 328,117 KD 0.085531 KD 0.096196 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android