gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.201709 -7.3%
0.00000414 BTC -6.4%
0.00005401 ETH -2.5%
126คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$9,519,132
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$307,204
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.196769 / $0.218418
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-16 240,145 LINK 8,605 LINK 0.00509372 LINK N/A
2021-05-15 219,170 LINK 12,670 LINK 0.00464782 LINK 0.00509372 LINK
2021-05-14 244,766 LINK 17,114 LINK 0.00517906 LINK 0.00464782 LINK
2021-05-13 266,631 LINK 23,428 LINK 0.00566098 LINK 0.00517906 LINK
2021-05-12 266,543 LINK 19,455 LINK 0.00564260 LINK 0.00566098 LINK
2021-05-11 270,670 LINK 23,947 LINK 0.00574971 LINK 0.00564260 LINK
2021-05-10 262,285 LINK 21,785 LINK 0.00560560 LINK 0.00574971 LINK
2021-05-09 283,523 LINK 19,588 LINK 0.00629219 LINK 0.00560560 LINK
2021-05-08 281,830 LINK 33,147 LINK 0.00590848 LINK 0.00629219 LINK
2021-05-07 279,972 LINK 33,317 LINK 0.00618100 LINK 0.00590848 LINK
2021-05-06 277,459 LINK 30,716 LINK 0.00616194 LINK 0.00618100 LINK
2021-05-05 286,994 LINK 29,275 LINK 0.00614453 LINK 0.00616194 LINK
2021-05-04 349,292 LINK 45,922 LINK 0.00742574 LINK 0.00614453 LINK
2021-05-03 353,956 LINK 42,856 LINK 0.00758854 LINK 0.00742574 LINK
2021-05-02 342,012 LINK 47,515 LINK 0.00730127 LINK 0.00758854 LINK
2021-05-01 389,444 LINK 41,427 LINK 0.00824522 LINK 0.00730127 LINK
2021-04-30 380,651 LINK 18,135 LINK 0.00805711 LINK 0.00824522 LINK
2021-04-29 402,084 LINK 38,719 LINK 0.00847417 LINK 0.00805711 LINK
2021-04-28 395,508 LINK 40,813 LINK 0.00843037 LINK 0.00847417 LINK
2021-04-27 414,462 LINK 37,543 LINK 0.00804635 LINK 0.00843037 LINK
2021-04-26 437,627 LINK 56,892 LINK 0.00917129 LINK 0.00804635 LINK
2021-04-25 469,135 LINK 66,537 LINK 0.01013558 LINK 0.00917129 LINK
2021-04-24 439,386 LINK 52,941 LINK 0.00933659 LINK 0.01013558 LINK
2021-04-23 458,042 LINK 55,899 LINK 0.00971108 LINK 0.00933659 LINK
2021-04-22 510,807 LINK 39,856 LINK 0.01100936 LINK 0.00971108 LINK
2021-04-21 403,494 LINK 33,471 LINK 0.00858376 LINK 0.01100936 LINK
2021-04-20 386,326 LINK 27,898 LINK 0.00827517 LINK 0.00858376 LINK
2021-04-19 431,800 LINK 29,927 LINK 0.00919765 LINK 0.00827517 LINK
2021-04-18 379,390 LINK 41,702 LINK 0.00792910 LINK 0.00919765 LINK
2021-04-17 319,208 LINK 26,053 LINK 0.00679136 LINK 0.00792910 LINK
2021-04-16 271,346 LINK 29,701 LINK 0.00575252 LINK 0.00679136 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android