gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.266405 -6.5%
0.00000481 BTC -1.4%
0.00006772 ETH -1.9%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$12,577,506
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$984,686
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.263300 / $0.301952
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-11 35,059 LTC 3,104 LTC 0.00074524 LTC N/A
2021-05-10 35,055 LTC 2,927 LTC 0.00075316 LTC 0.00074524 LTC
2021-05-09 39,649 LTC 2,749 LTC 0.00088306 LTC 0.00075316 LTC
2021-05-08 39,850 LTC 4,698 LTC 0.00083747 LTC 0.00088306 LTC
2021-05-07 37,316 LTC 4,461 LTC 0.00082754 LTC 0.00083747 LTC
2021-05-06 38,911 LTC 4,281 LTC 0.00085874 LTC 0.00082754 LTC
2021-05-05 42,834 LTC 4,372 LTC 0.00091765 LTC 0.00085874 LTC
2021-05-04 49,773 LTC 6,534 LTC 0.00105655 LTC 0.00091765 LTC
2021-05-03 51,888 LTC 6,281 LTC 0.00111217 LTC 0.00105655 LTC
2021-05-02 50,766 LTC 7,048 LTC 0.00108298 LTC 0.00111217 LTC
2021-05-01 54,479 LTC 5,799 LTC 0.00115415 LTC 0.00108298 LTC
2021-04-30 54,081 LTC 2,577 LTC 0.00114476 LTC 0.00115415 LTC
2021-04-29 56,055 LTC 5,414 LTC 0.00118498 LTC 0.00114476 LTC
2021-04-28 55,917 LTC 5,777 LTC 0.00119337 LTC 0.00118498 LTC
2021-04-27 58,938 LTC 5,338 LTC 0.00114397 LTC 0.00119337 LTC
2021-04-26 61,417 LTC 7,986 LTC 0.00128745 LTC 0.00114397 LTC
2021-04-25 65,455 LTC 9,247 LTC 0.00140861 LTC 0.00128745 LTC
2021-04-24 63,948 LTC 7,690 LTC 0.00135625 LTC 0.00140861 LTC
2021-04-23 64,244 LTC 7,831 LTC 0.00136051 LTC 0.00135625 LTC
2021-04-22 72,016 LTC 5,605 LTC 0.00154836 LTC 0.00136051 LTC
2021-04-21 59,588 LTC 4,962 LTC 0.00127247 LTC 0.00154836 LTC
2021-04-20 53,265 LTC 3,839 LTC 0.00113865 LTC 0.00127247 LTC
2021-04-19 61,975 LTC 4,282 LTC 0.00131593 LTC 0.00113865 LTC
2021-04-18 50,422 LTC 5,535 LTC 0.00105232 LTC 0.00131593 LTC
2021-04-17 42,790 LTC 3,499 LTC 0.00091216 LTC 0.00105232 LTC
2021-04-16 40,484 LTC 4,431 LTC 0.00085821 LTC 0.00091216 LTC
2021-04-15 43,112 LTC 2,468 LTC 0.00091828 LTC 0.00085821 LTC
2021-04-14 45,110 LTC 4,940 LTC 0.00097050 LTC 0.00091828 LTC
2021-04-13 47,134 LTC 5,405 LTC 0.00100536 LTC 0.00097050 LTC
2021-04-12 45,157 LTC 4,503 LTC 0.00095062 LTC 0.00100536 LTC
2021-04-11 47,049 LTC 3,815 LTC 0.00099594 LTC 0.00095062 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android