gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.254294 -8.9%
0.00000467 BTC -4.9%
0.00006189 ETH -8.7%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$11,949,323
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,098,864
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.251832 / $0.283402
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading NOK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-12 107,100,933 kr 7,850,566 kr 2.28 kr N/A
2021-05-11 105,116,322 kr 9,302,884 kr 2.23 kr 2.28 kr
2021-05-10 111,118,815 kr 9,238,311 kr 2.38 kr 2.23 kr
2021-05-09 112,375,016 kr 7,811,890 kr 2.51 kr 2.38 kr
2021-05-08 113,485,114 kr 13,403,233 kr 2.39 kr 2.51 kr
2021-05-07 109,985,772 kr 13,143,653 kr 2.44 kr 2.39 kr
2021-05-06 115,002,303 kr 12,695,167 kr 2.55 kr 2.44 kr
2021-05-05 111,315,317 kr 11,184,308 kr 2.35 kr 2.55 kr
2021-05-04 121,808,141 kr 15,984,648 kr 2.58 kr 2.35 kr
2021-05-03 116,162,108 kr 14,071,527 kr 2.49 kr 2.58 kr
2021-05-02 117,216,272 kr 16,252,931 kr 2.50 kr 2.49 kr
2021-05-01 123,268,395 kr 13,115,049 kr 2.61 kr 2.50 kr
2021-04-30 113,141,669 kr 5,394,698 kr 2.40 kr 2.61 kr
2021-04-29 118,817,077 kr 11,458,859 kr 2.51 kr 2.40 kr
2021-04-28 119,866,305 kr 12,378,090 kr 2.56 kr 2.51 kr
2021-04-27 119,970,203 kr 10,889,115 kr 2.33 kr 2.56 kr
2021-04-26 114,030,238 kr 14,850,006 kr 2.39 kr 2.33 kr
2021-04-25 123,484,016 kr 17,270,239 kr 2.63 kr 2.39 kr
2021-04-24 127,390,269 kr 15,345,110 kr 2.71 kr 2.63 kr
2021-04-23 137,486,996 kr 16,676,242 kr 2.90 kr 2.71 kr
2021-04-22 156,719,356 kr 12,145,211 kr 3.35 kr 2.90 kr
2021-04-21 131,126,559 kr 10,850,178 kr 2.78 kr 3.35 kr
2021-04-20 115,715,997 kr 8,326,792 kr 2.47 kr 2.78 kr
2021-04-19 142,848,010 kr 9,876,471 kr 3.04 kr 2.47 kr
2021-04-18 128,492,786 kr 14,045,423 kr 2.67 kr 3.04 kr
2021-04-17 111,824,414 kr 9,107,724 kr 2.37 kr 2.67 kr
2021-04-16 97,155,443 kr 10,636,744 kr 2.06 kr 2.37 kr
2021-04-15 100,590,959 kr 5,761,062 kr 2.14 kr 2.06 kr
2021-04-14 101,715,141 kr 11,164,862 kr 2.19 kr 2.14 kr
2021-04-13 97,927,762 kr 11,221,043 kr 2.09 kr 2.19 kr
2021-04-12 96,265,004 kr 9,688,984 kr 2.05 kr 2.09 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android