gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.196205 -7.3%
0.00000429 BTC -3.4%
0.00005538 ETH -2.4%
126คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$9,241,185
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$287,892
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.186609 / $0.215292
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading PLN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-16 36,987,810 zł 1,323,078 zł 0.783210 zł N/A
2021-05-15 38,097,072 zł 2,199,443 zł 0.806838 zł 0.783210 zł
2021-05-14 39,098,920 zł 2,761,764 zł 0.835747 zł 0.806838 zł
2021-05-13 43,374,566 zł 3,811,106 zł 0.920909 zł 0.835747 zł
2021-05-12 48,445,255 zł 3,551,985 zł 1.03 zł 0.920909 zł
2021-05-11 47,786,635 zł 4,229,924 zł 1.02 zł 1.03 zł
2021-05-10 50,617,711 zł 4,208,678 zł 1.08 zł 1.02 zł
2021-05-09 51,172,842 zł 3,557,344 zł 1.14 zł 1.08 zł
2021-05-08 51,738,788 zł 6,110,643 zł 1.09 zł 1.14 zł
2021-05-07 50,167,922 zł 5,996,770 zł 1.11 zł 1.09 zł
2021-05-06 52,504,632 zł 5,795,772 zł 1.16 zł 1.11 zł
2021-05-05 50,668,689 zł 5,090,823 zł 1.07 zł 1.16 zł
2021-05-04 55,364,064 zł 7,264,703 zł 1.17 zł 1.07 zł
2021-05-03 52,941,658 zł 6,411,684 zł 1.14 zł 1.17 zł
2021-05-02 53,288,110 zł 7,388,803 zł 1.14 zł 1.14 zł
2021-05-01 56,197,451 zł 5,979,086 zł 1.19 zł 1.14 zł
2021-04-30 52,057,868 zł 2,482,841 zł 1.10 zł 1.19 zł
2021-04-29 54,816,143 zł 5,287,464 zł 1.16 zł 1.10 zł
2021-04-28 54,755,041 zł 5,654,086 zł 1.17 zł 1.16 zł
2021-04-27 54,578,046 zł 4,955,188 zł 1.06 zł 1.17 zł
2021-04-26 51,685,146 zł 6,730,674 zł 1.09 zł 1.06 zł
2021-04-25 56,035,495 zł 7,837,018 zł 1.19 zł 1.09 zł
2021-04-24 57,838,768 zł 6,967,112 zł 1.23 zł 1.19 zł
2021-04-23 62,487,398 zł 7,577,952 zł 1.32 zł 1.23 zł
2021-04-22 71,116,274 zł 5,511,712 zł 1.52 zł 1.32 zł
2021-04-21 59,340,436 zł 4,908,977 zł 1.26 zł 1.52 zł
2021-04-20 52,769,949 zł 3,797,269 zł 1.13 zł 1.26 zł
2021-04-19 64,608,450 zł 4,468,700 zł 1.37 zł 1.13 zł
2021-04-18 58,195,305 zł 6,361,273 zł 1.21 zł 1.37 zł
2021-04-17 50,656,806 zł 4,125,827 zł 1.08 zł 1.21 zł
2021-04-16 44,087,014 zł 4,826,781 zł 0.934855 zł 1.08 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android