gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.290666 -1.3%
0.00000507 BTC -5.5%
0.00008353 ETH -6.6%
121คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$13,542,238
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,572,742
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.275596 / $0.310976
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-06 116,867,599 kr 12,902,197 kr 2.59 kr N/A
2021-05-05 113,335,782 kr 11,383,461 kr 2.39 kr 2.59 kr
2021-05-04 123,753,559 kr 16,238,348 kr 2.63 kr 2.39 kr
2021-05-03 118,235,989 kr 14,316,533 kr 2.54 kr 2.63 kr
2021-05-02 118,919,447 kr 16,489,089 kr 2.53 kr 2.54 kr
2021-05-01 125,471,314 kr 13,349,427 kr 2.66 kr 2.53 kr
2021-04-30 115,659,316 kr 5,514,737 kr 2.45 kr 2.66 kr
2021-04-29 121,116,356 kr 11,688,154 kr 2.56 kr 2.45 kr
2021-04-28 121,287,946 kr 12,523,376 kr 2.59 kr 2.56 kr
2021-04-27 121,288,607 kr 11,009,447 kr 2.36 kr 2.59 kr
2021-04-26 115,180,062 kr 15,001,729 kr 2.42 kr 2.36 kr
2021-04-25 124,765,852 kr 17,449,514 kr 2.66 kr 2.42 kr
2021-04-24 128,780,931 kr 15,512,625 kr 2.74 kr 2.66 kr
2021-04-23 138,696,970 kr 16,819,625 kr 2.92 kr 2.74 kr
2021-04-22 157,912,374 kr 12,237,912 kr 3.38 kr 2.92 kr
2021-04-21 132,358,271 kr 10,950,502 kr 2.81 kr 3.38 kr
2021-04-20 117,173,255 kr 8,434,268 kr 2.50 kr 2.81 kr
2021-04-19 143,829,733 kr 9,944,301 kr 3.06 kr 2.50 kr
2021-04-18 129,479,775 kr 14,153,310 kr 2.69 kr 3.06 kr
2021-04-17 112,706,442 kr 9,179,562 kr 2.39 kr 2.69 kr
2021-04-16 97,923,126 kr 10,721,015 kr 2.08 kr 2.39 kr
2021-04-15 101,472,967 kr 5,814,231 kr 2.16 kr 2.08 kr
2021-04-14 102,232,623 kr 11,222,398 kr 2.20 kr 2.16 kr
2021-04-13 99,022,054 kr 11,344,279 kr 2.11 kr 2.20 kr
2021-04-12 96,710,272 kr 9,734,599 kr 2.06 kr 2.11 kr
2021-04-11 99,865,908 kr 8,214,321 kr 2.14 kr 2.06 kr
2021-04-10 87,735,391 kr 7,102,627 kr 1.86 kr 2.14 kr
2021-04-09 78,736,332 kr 6,016,059 kr 1.70 kr 1.86 kr
2021-04-08 86,212,758 kr 6,433,556 kr 1.81 kr 1.70 kr
2021-04-07 92,631,474 kr 6,333,515 kr 1.95 kr 1.81 kr
2021-04-06 83,807,638 kr 1,948,043 kr 1.77 kr 1.95 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android