gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.209075 -6.5%
0.00000415 BTC -9.9%
0.00005127 ETH -15.7%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$9,847,372
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$584,937
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.208869 / $0.230041
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading TRY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-14 88,714,523 ₺ 6,266,764 ₺ 1.90 ₺ N/A
2021-05-13 97,076,259 ₺ 8,529,605 ₺ 2.06 ₺ 1.90 ₺
2021-05-12 107,492,457 ₺ 7,881,401 ₺ 2.29 ₺ 2.06 ₺
2021-05-11 105,261,316 ₺ 9,314,761 ₺ 2.24 ₺ 2.29 ₺
2021-05-10 111,595,533 ₺ 9,275,082 ₺ 2.39 ₺ 2.24 ₺
2021-05-09 112,627,971 ₺ 7,829,474 ₺ 2.52 ₺ 2.39 ₺
2021-05-08 113,873,582 ₺ 13,449,113 ₺ 2.40 ₺ 2.52 ₺
2021-05-07 109,775,019 ₺ 13,120,227 ₺ 2.43 ₺ 2.40 ₺
2021-05-06 114,818,786 ₺ 12,669,558 ₺ 2.54 ₺ 2.43 ₺
2021-05-05 111,174,827 ₺ 11,170,419 ₺ 2.34 ₺ 2.54 ₺
2021-05-04 121,471,582 ₺ 15,939,248 ₺ 2.58 ₺ 2.34 ₺
2021-05-03 115,834,907 ₺ 14,026,995 ₺ 2.48 ₺ 2.58 ₺
2021-05-02 116,507,254 ₺ 16,154,620 ₺ 2.48 ₺ 2.48 ₺
2021-05-01 122,792,759 ₺ 13,064,444 ₺ 2.60 ₺ 2.48 ₺
2021-04-30 113,458,778 ₺ 5,410,727 ₺ 2.40 ₺ 2.60 ₺
2021-04-29 119,230,512 ₺ 11,502,292 ₺ 2.52 ₺ 2.40 ₺
2021-04-28 119,193,723 ₺ 12,306,489 ₺ 2.54 ₺ 2.52 ₺
2021-04-27 119,813,740 ₺ 10,878,559 ₺ 2.33 ₺ 2.54 ₺
2021-04-26 115,581,877 ₺ 15,053,039 ₺ 2.43 ₺ 2.33 ₺
2021-04-25 124,666,162 ₺ 17,435,572 ₺ 2.66 ₺ 2.43 ₺
2021-04-24 128,814,718 ₺ 15,516,695 ₺ 2.74 ₺ 2.66 ₺
2021-04-23 136,893,284 ₺ 16,600,196 ₺ 2.88 ₺ 2.74 ₺
2021-04-22 154,032,717 ₺ 11,936,285 ₺ 3.30 ₺ 2.88 ₺
2021-04-21 127,311,465 ₺ 10,536,616 ₺ 2.70 ₺ 3.30 ₺
2021-04-20 113,111,666 ₺ 8,142,176 ₺ 2.42 ₺ 2.70 ₺
2021-04-19 137,578,588 ₺ 9,513,219 ₺ 2.92 ₺ 2.42 ₺
2021-04-18 123,917,792 ₺ 13,545,335 ₺ 2.58 ₺ 2.92 ₺
2021-04-17 107,859,649 ₺ 8,784,807 ₺ 2.29 ₺ 2.58 ₺
2021-04-16 93,136,044 ₺ 10,196,000 ₺ 1.97 ₺ 2.29 ₺
2021-04-15 96,817,771 ₺ 5,548,870 ₺ 2.06 ₺ 1.97 ₺
2021-04-14 97,421,374 ₺ 10,698,136 ₺ 2.10 ₺ 2.06 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android