gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.171746 -0.4%
0.00000394 BTC -1.9%
0.00005014 ETH -6.0%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$8,089,212
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$137,749
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.170230 / $0.184443
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-18 853,387 Bs.F 26,376 Bs.F 0.01805248 Bs.F N/A
2021-05-17 922,444 Bs.F 29,211 Bs.F 0.01975539 Bs.F 0.01805248 Bs.F
2021-05-16 993,252 Bs.F 35,529 Bs.F 0.02103192 Bs.F 0.01975539 Bs.F
2021-05-15 1,023,040 Bs.F 59,063 Bs.F 0.02166641 Bs.F 0.02103192 Bs.F
2021-05-14 1,044,516 Bs.F 73,784 Bs.F 0.02232811 Bs.F 0.02166641 Bs.F
2021-05-13 1,151,702 Bs.F 101,194 Bs.F 0.02445239 Bs.F 0.02232811 Bs.F
2021-05-12 1,297,649 Bs.F 95,145 Bs.F 0.02759536 Bs.F 0.02445239 Bs.F
2021-05-11 1,273,524 Bs.F 112,696 Bs.F 0.02705898 Bs.F 0.02759536 Bs.F
2021-05-10 1,354,957 Bs.F 112,668 Bs.F 0.02899159 Bs.F 0.02705898 Bs.F
2021-05-09 1,369,103 Bs.F 95,175 Bs.F 0.03057344 Bs.F 0.02899159 Bs.F
2021-05-08 1,384,245 Bs.F 163,487 Bs.F 0.02914185 Bs.F 0.03057344 Bs.F
2021-05-07 1,326,044 Bs.F 158,491 Bs.F 0.02940344 Bs.F 0.02914185 Bs.F
2021-05-06 1,379,440 Bs.F 152,304 Bs.F 0.03055410 Bs.F 0.02940344 Bs.F
2021-05-05 1,338,086 Bs.F 134,442 Bs.F 0.02821770 Bs.F 0.03055410 Bs.F
2021-05-04 1,471,603 Bs.F 193,096 Bs.F 0.03122438 Bs.F 0.02821770 Bs.F
2021-05-03 1,398,679 Bs.F 169,377 Bs.F 0.02999141 Bs.F 0.03122438 Bs.F
2021-05-02 1,407,494 Bs.F 195,160 Bs.F 0.02998845 Bs.F 0.02999141 Bs.F
2021-05-01 1,483,427 Bs.F 157,828 Bs.F 0.03141273 Bs.F 0.02998845 Bs.F
2021-04-30 1,383,654 Bs.F 65,984 Bs.F 0.02931562 Bs.F 0.03141273 Bs.F
2021-04-29 1,455,087 Bs.F 140,378 Bs.F 0.03072371 Bs.F 0.02931562 Bs.F
2021-04-28 1,450,572 Bs.F 149,772 Bs.F 0.03093719 Bs.F 0.03072371 Bs.F
2021-04-27 1,448,197 Bs.F 131,488 Bs.F 0.02818060 Bs.F 0.03093719 Bs.F
2021-04-26 1,374,759 Bs.F 179,014 Bs.F 0.02885775 Bs.F 0.02818060 Bs.F
2021-04-25 1,489,846 Bs.F 208,367 Bs.F 0.03174075 Bs.F 0.02885775 Bs.F
2021-04-24 1,537,790 Bs.F 185,238 Bs.F 0.03266813 Bs.F 0.03174075 Bs.F
2021-04-23 1,646,861 Bs.F 199,710 Bs.F 0.03469457 Bs.F 0.03266813 Bs.F
2021-04-22 1,881,211 Bs.F 145,776 Bs.F 0.04026788 Bs.F 0.03469457 Bs.F
2021-04-21 1,570,759 Bs.F 129,938 Bs.F 0.03332297 Bs.F 0.04026788 Bs.F
2021-04-20 1,397,790 Bs.F 100,593 Bs.F 0.02983764 Bs.F 0.03332297 Bs.F
2021-04-19 1,705,500 Bs.F 117,923 Bs.F 0.03624220 Bs.F 0.02983764 Bs.F
2021-04-18 1,536,971 Bs.F 168,005 Bs.F 0.03194411 Bs.F 0.03624220 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android