gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.205026 -5.4%
0.00000418 BTC -5.7%
0.00005407 ETH -2.6%
126คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$9,567,898
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$314,237
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.196769 / $0.218418
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-16 361,740 XAG 12,939.67 XAG 0.00765977 XAG N/A
2021-05-15 372,589 XAG 21,511 XAG 0.00789085 XAG 0.00765977 XAG
2021-05-14 385,599 XAG 27,222 XAG 0.00823773 XAG 0.00789085 XAG
2021-05-13 424,352 XAG 37,286 XAG 0.00900965 XAG 0.00823773 XAG
2021-05-12 469,948 XAG 34,459 XAG 0.00999439 XAG 0.00900965 XAG
2021-05-11 465,010 XAG 41,188 XAG 0.00988943 XAG 0.00999439 XAG
2021-05-10 490,331 XAG 40,728 XAG 0.01047997 XAG 0.00988943 XAG
2021-05-09 498,116 XAG 34,627 XAG 0.01112342 XAG 0.01047997 XAG
2021-05-08 503,625 XAG 59,481 XAG 0.01060257 XAG 0.01112342 XAG
2021-05-07 485,238 XAG 57,914 XAG 0.01074431 XAG 0.01060257 XAG
2021-05-06 520,742 XAG 57,493 XAG 0.01153382 XAG 0.01074431 XAG
2021-05-05 504,483 XAG 50,727 XAG 0.01064702 XAG 0.01153382 XAG
2021-05-04 547,201 XAG 71,806 XAG 0.01161129 XAG 0.01064702 XAG
2021-05-03 540,007 XAG 65,387 XAG 0.01157807 XAG 0.01161129 XAG
2021-05-02 542,488 XAG 75,220 XAG 0.01155839 XAG 0.01157807 XAG
2021-05-01 571,755 XAG 60,831 XAG 0.01210735 XAG 0.01155839 XAG
2021-04-30 529,803 XAG 25,258 XAG 0.01122154 XAG 0.01210735 XAG
2021-04-29 552,862 XAG 53,300 XAG 0.01166553 XAG 0.01122154 XAG
2021-04-28 552,071 XAG 57,023 XAG 0.01177883 XAG 0.01166553 XAG
2021-04-27 551,367 XAG 50,069 XAG 0.01073073 XAG 0.01177883 XAG
2021-04-26 528,667 XAG 68,811 XAG 0.01109262 XAG 0.01073073 XAG
2021-04-25 572,274 XAG 80,037 XAG 0.01219215 XAG 0.01109262 XAG
2021-04-24 590,691 XAG 71,153 XAG 0.01254837 XAG 0.01219215 XAG
2021-04-23 629,230 XAG 76,333 XAG 0.01326095 XAG 0.01254837 XAG
2021-04-22 708,382 XAG 54,889 XAG 0.01516192 XAG 0.01326095 XAG
2021-04-21 607,816 XAG 50,310 XAG 0.01290212 XAG 0.01516192 XAG
2021-04-20 540,468 XAG 38,886 XAG 0.01153412 XAG 0.01290212 XAG
2021-04-19 655,817 XAG 45,382 XAG 0.01394750 XAG 0.01153412 XAG
2021-04-18 591,286 XAG 64,633 XAG 0.01228917 XAG 0.01394750 XAG
2021-04-17 514,663 XAG 41,918 XAG 0.01092674 XAG 0.01228917 XAG
2021-04-16 448,375 XAG 49,112 XAG 0.00951199 XAG 0.01092674 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android