gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.296157 2.5%
0.00000516 BTC 0.2%
0.00008476 ETH -0.8%
121คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$13,978,599
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,512,780
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.281412 / $0.310976
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading XAU (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-06 7,712.77 XAU 851.95 XAU 0.00017091 XAU N/A
2021-05-05 7,513.35 XAU 755.08 XAU 0.00015848 XAU 0.00017091 XAU
2021-05-04 8,201.18 XAU 1,076.10 XAU 0.00017401 XAU 0.00015848 XAU
2021-05-03 7,897.17 XAU 956.40 XAU 0.00016935 XAU 0.00017401 XAU
2021-05-02 7,946.51 XAU 1,101.84 XAU 0.00016931 XAU 0.00016935 XAU
2021-05-01 8,375.22 XAU 891.08 XAU 0.00017735 XAU 0.00016931 XAU
2021-04-30 7,792.16 XAU 371.58 XAU 0.00016508 XAU 0.00017735 XAU
2021-04-29 8,152.00 XAU 786.11 XAU 0.00017205 XAU 0.00016508 XAU
2021-04-28 8,158.72 XAU 842.36 XAU 0.00017400 XAU 0.00017205 XAU
2021-04-27 8,119.48 XAU 737.35 XAU 0.00015803 XAU 0.00017400 XAU
2021-04-26 7,736.02 XAU 1,006.91 XAU 0.00016232 XAU 0.00015803 XAU
2021-04-25 8,372.78 XAU 1,171.00 XAU 0.00017838 XAU 0.00016232 XAU
2021-04-24 8,642.22 XAU 1,041.02 XAU 0.00018359 XAU 0.00017838 XAU
2021-04-23 9,217.69 XAU 1,118.16 XAU 0.00019425 XAU 0.00018359 XAU
2021-04-22 10,471.50 XAU 811.56 XAU 0.00022418 XAU 0.00019425 XAU
2021-04-21 8,825.14 XAU 730.34 XAU 0.00018730 XAU 0.00022418 XAU
2021-04-20 7,881.12 XAU 567.07 XAU 0.00016820 XAU 0.00018730 XAU
2021-04-19 9,583.71 XAU 662.75 XAU 0.00020369 XAU 0.00016820 XAU
2021-04-18 8,636.69 XAU 944.07 XAU 0.00017950 XAU 0.00020369 XAU
2021-04-17 7,517.49 XAU 612.27 XAU 0.00015960 XAU 0.00017950 XAU
2021-04-16 6,571.11 XAU 719.60 XAU 0.00013937 XAU 0.00015960 XAU
2021-04-15 6,905.14 XAU 395.68 XAU 0.00014722 XAU 0.00013937 XAU
2021-04-14 6,880.69 XAU 755.09 XAU 0.00014833 XAU 0.00014722 XAU
2021-04-13 6,664.58 XAU 763.88 XAU 0.00014207 XAU 0.00014833 XAU
2021-04-12 6,501.00 XAU 654.28 XAU 0.00013813 XAU 0.00014207 XAU
2021-04-11 6,706.09 XAU 551.60 XAU 0.00014399 XAU 0.00013813 XAU
2021-04-10 5,893.32 XAU 477.09 XAU 0.00012505 XAU 0.00014399 XAU
2021-04-09 5,257.03 XAU 401.66 XAU 0.00011350 XAU 0.00012505 XAU
2021-04-08 5,753.33 XAU 429.31 XAU 0.00012057 XAU 0.00011350 XAU
2021-04-07 6,168.38 XAU 421.72 XAU 0.00012982 XAU 0.00012057 XAU
2021-04-06 5,568.40 XAU 129.49 XAU 0.00011793 XAU 0.00012982 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android