gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.230142 -16.6%
0.00000463 BTC -4.3%
0.00006121 ETH -4.2%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$10,938,066
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$905,658
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.222271 / $0.275956
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-13 8,667,608 XRP 761,579 XRP 0.18402665 XRP N/A
2021-05-12 8,821,304 XRP 643,511 XRP 0.18663961 XRP 0.18402665 XRP
2021-05-11 9,072,438 XRP 802,249 XRP 0.19262402 XRP 0.18663961 XRP
2021-05-10 8,828,890 XRP 733,794 XRP 0.18881850 XRP 0.19262402 XRP
2021-05-09 8,724,391 XRP 607,233 XRP 0.19506405 XRP 0.18881850 XRP
2021-05-08 8,742,073 XRP 1,031,176 XRP 0.18380883 XRP 0.19506405 XRP
2021-05-07 8,222,243 XRP 984,490 XRP 0.18264419 XRP 0.18380883 XRP
2021-05-06 8,556,154 XRP 942,756 XRP 0.18912825 XRP 0.18264419 XRP
2021-05-05 9,498,488 XRP 965,716 XRP 0.20269154 XRP 0.18912825 XRP
2021-05-04 9,403,933 XRP 1,236,282 XRP 0.19991150 XRP 0.20269154 XRP
2021-05-03 8,963,148 XRP 1,084,066 XRP 0.19195415 XRP 0.19991150 XRP
2021-05-02 8,508,898 XRP 1,178,079 XRP 0.18102479 XRP 0.19195415 XRP
2021-05-01 9,300,918 XRP 989,604 XRP 0.19696212 XRP 0.18102479 XRP
2021-04-30 9,916,204 XRP 471,510 XRP 0.20948363 XRP 0.19696212 XRP
2021-04-29 10,651,399 XRP 1,027,822 XRP 0.22495281 XRP 0.20948363 XRP
2021-04-28 10,322,121 XRP 1,067,745 XRP 0.22055553 XRP 0.22495281 XRP
2021-04-27 10,769,217 XRP 969,075 XRP 0.20769287 XRP 0.22055553 XRP
2021-04-26 13,240,403 XRP 1,728,408 XRP 0.27862628 XRP 0.20769287 XRP
2021-04-25 13,954,538 XRP 1,974,347 XRP 0.30075424 XRP 0.27862628 XRP
2021-04-24 13,316,852 XRP 1,593,320 XRP 0.28099363 XRP 0.30075424 XRP
2021-04-23 13,925,890 XRP 1,691,816 XRP 0.29391032 XRP 0.28099363 XRP
2021-04-22 14,243,647 XRP 1,108,608 XRP 0.30623118 XRP 0.29391032 XRP
2021-04-21 11,323,960 XRP 942,437 XRP 0.24169074 XRP 0.30623118 XRP
2021-04-20 10,576,863 XRP 762,319 XRP 0.22611704 XRP 0.24169074 XRP
2021-04-19 11,972,259 XRP 827,327 XRP 0.25426873 XRP 0.22611704 XRP
2021-04-18 9,874,308 XRP 1,081,349 XRP 0.20560555 XRP 0.25426873 XRP
2021-04-17 8,369,459 XRP 693,173 XRP 0.18069091 XRP 0.20560555 XRP
2021-04-16 6,609,267 XRP 722,468 XRP 0.13992815 XRP 0.18069091 XRP
2021-04-15 6,543,735 XRP 374,024 XRP 0.13915830 XRP 0.13992815 XRP
2021-04-14 6,761,375 XRP 737,959 XRP 0.14496683 XRP 0.13915830 XRP
2021-04-13 7,987,200 XRP 905,756 XRP 0.16846072 XRP 0.14496683 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android