gem exchange and trading  (GXT)
Gem Exchange And Trading (GXT)
$0.182053 -2.4%
0.00000405 BTC -1.2%
0.00005221 ETH -1.3%
127คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$8,623,223
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$176,885
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.171116 / $0.186481
อุปทานที่หมุนเวียน
47,099,744 / 500,000,000
GXT
USD

Gem Exchange And Trading YFI (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-18 131.080 YFI 4.066085 YFI 0.00000278 YFI N/A
2021-05-17 140.760 YFI 4.426160 YFI 0.00000299 YFI 0.00000278 YFI
2021-05-16 149.488 YFI 5.354887 YFI 0.00000317 YFI 0.00000299 YFI
2021-05-15 130.750 YFI 7.571011 YFI 0.00000278 YFI 0.00000317 YFI
2021-05-14 159.010 YFI 11.137259 YFI 0.00000337 YFI 0.00000278 YFI
2021-05-13 160.030 YFI 14.061071 YFI 0.00000340 YFI 0.00000337 YFI
2021-05-12 159.749 YFI 11.517008 YFI 0.00000334 YFI 0.00000340 YFI
2021-05-11 209.428 YFI 18.277767 YFI 0.00000439 YFI 0.00000334 YFI
2021-05-10 254.335 YFI 21.082360 YFI 0.00000542 YFI 0.00000439 YFI
2021-05-09 253.279 YFI 17.516446 YFI 0.00000563 YFI 0.00000542 YFI
2021-05-08 256.938 YFI 30.281167 YFI 0.00000540 YFI 0.00000563 YFI
2021-05-07 250.819 YFI 29.936004 YFI 0.00000555 YFI 0.00000540 YFI
2021-05-06 251.636 YFI 27.808666 YFI 0.00000558 YFI 0.00000555 YFI
2021-05-05 260.361 YFI 26.559024 YFI 0.00000557 YFI 0.00000558 YFI
2021-05-04 273.482 YFI 36.026495 YFI 0.00000583 YFI 0.00000557 YFI
2021-05-03 288.840 YFI 34.971359 YFI 0.00000619 YFI 0.00000583 YFI
2021-05-02 281.986 YFI 39.144560 YFI 0.00000601 YFI 0.00000619 YFI
2021-05-01 302.869 YFI 32.232650 YFI 0.00000642 YFI 0.00000601 YFI
2021-04-30 294.901 YFI 14.069265 YFI 0.00000625 YFI 0.00000642 YFI
2021-04-29 302.289 YFI 29.086183 YFI 0.00000637 YFI 0.00000625 YFI
2021-04-28 299.020 YFI 30.912921 YFI 0.00000639 YFI 0.00000637 YFI
2021-04-27 319.500 YFI 28.987175 YFI 0.00000621 YFI 0.00000639 YFI
2021-04-26 345.433 YFI 44.967444 YFI 0.00000725 YFI 0.00000621 YFI
2021-04-25 374.437 YFI 53.100 YFI 0.00000809 YFI 0.00000725 YFI
2021-04-24 355.447 YFI 42.677758 YFI 0.00000753 YFI 0.00000809 YFI
2021-04-23 356.069 YFI 43.423542 YFI 0.00000754 YFI 0.00000753 YFI
2021-04-22 405.916 YFI 31.736858 YFI 0.00000877 YFI 0.00000754 YFI
2021-04-21 320.070 YFI 26.614734 YFI 0.00000683 YFI 0.00000877 YFI
2021-04-20 295.777 YFI 21.342512 YFI 0.00000633 YFI 0.00000683 YFI
2021-04-19 319.561 YFI 21.926832 YFI 0.00000674 YFI 0.00000633 YFI
2021-04-18 311.365 YFI 34.166785 YFI 0.00000650 YFI 0.00000674 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android