🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
global funeral care  (GFCS)
Global Funeral Care (GFCS)
$0.00042321 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-03-26 19:33:58 UTC (10 วัน ที่ผ่านมา)
10คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 200,000,000
GFCS
USD

Global Funeral Care HUF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-03-27 0.136056 Ft N/A
2020-03-26 0.195102 Ft 0.136056 Ft
2020-03-25 0.196262 Ft 0.195102 Ft
2020-03-23 3.82 Ft 0.196262 Ft
2020-03-22 0.03285480 Ft 3.82 Ft
2020-03-21 2.25 Ft 0.03285480 Ft
2020-03-20 7.62 Ft 2.25 Ft
2020-03-19 6.56 Ft 7.62 Ft
2020-03-18 6.10 Ft 6.56 Ft
2020-03-17 5.67 Ft 6.10 Ft
2020-03-16 6.78 Ft 5.67 Ft
2020-03-15 6.41 Ft 6.78 Ft
2020-03-14 7.16 Ft 6.41 Ft
2020-03-13 6.72 Ft 7.16 Ft
2020-03-12 9.84 Ft 6.72 Ft
2020-03-11 10.00 Ft 9.84 Ft
2020-03-10 9.99 Ft 10.00 Ft
2020-03-09 10.24 Ft 9.99 Ft
2020-03-08 11.85 Ft 10.24 Ft
2020-03-07 11.95 Ft 11.85 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android