Rank #N/A
440คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (10 วัน ที่ผ่านมา)
440คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD BRL (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 R$ 0.315656 R$ 0.00031566 R$ N/A
2021-10-12 0.000000000000 R$ 0.315656 R$ 0.00031566 R$ 0.00031566 R$
2021-10-11 0.000000000000 R$ 28.77 R$ 0.00030288 R$ 0.00031566 R$
2021-10-10 0.000000000000 R$ 85.95 R$ 0.00030251 R$ 0.00030288 R$
2021-10-09 0.000000000000 R$ 85.95 R$ 0.00030251 R$ 0.00030251 R$
2021-10-04 0.000000000000 R$ 2.83 R$ 0.00025761 R$ 0.00030251 R$
2021-10-03 0.000000000000 R$ 2.60 R$ 0.00025723 R$ 0.00025761 R$
2021-10-02 0.000000000000 R$ 2.60 R$ 0.00025723 R$ 0.00025723 R$
2021-09-28 0.000000000000 R$ 1.05 R$ 0.00023394 R$ 0.00025723 R$
2021-09-27 0.000000000000 R$ 1.05 R$ 0.00023394 R$ 0.00023394 R$
2021-09-25 0.000000000000 R$ 2.41 R$ 0.00023159 R$ 0.00023394 R$
2021-09-24 0.000000000000 R$ 0.511976 R$ 0.00023272 R$ 0.00023159 R$
2021-09-23 0.000000000000 R$ 0.511976 R$ 0.00023272 R$ 0.00023272 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android