Rank #N/A
442คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000061042971 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-22 20:32:23 UTC (ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
442คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD BTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-23 0.000000000000 BTC 0.00002359 BTC 0.000000001000 BTC N/A
2021-10-13 0.000000000000 BTC 0.000001000000 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-12 0.000000000000 BTC 0.000001000000 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-11 0.000000000000 BTC 0.00009500 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-10 0.000000000000 BTC 0.00028413 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-09 0.000000000000 BTC 0.00028413 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-04 0.000000000000 BTC 0.00001100 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-03 0.000000000000 BTC 0.00001010 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-10-02 0.000000000000 BTC 0.00001010 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-09-28 0.000000000000 BTC 0.00000450 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-09-27 0.000000000000 BTC 0.00000450 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-09-25 0.000000000000 BTC 0.00001040 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-09-24 0.000000000000 BTC 0.00000220 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
2021-09-23 0.000000000000 BTC 0.00000220 BTC 0.000000001000 BTC 0.000000001000 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android