Rank #N/A
430คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (8 วัน ที่ผ่านมา)
430คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 kr. 0.367259 kr. 0.00036726 kr. N/A
2021-10-12 0.000000000000 kr. 0.367259 kr. 0.00036726 kr. 0.00036726 kr.
2021-10-11 0.000000000000 kr. 33.58 kr. 0.00035347 kr. 0.00036726 kr.
2021-10-10 0.000000000000 kr. 100.26 kr. 0.00035286 kr. 0.00035347 kr.
2021-10-09 0.000000000000 kr. 100.26 kr. 0.00035286 kr. 0.00035286 kr.
2021-10-04 0.000000000000 kr. 3.39 kr. 0.00030794 kr. 0.00035286 kr.
2021-10-03 0.000000000000 kr. 3.11 kr. 0.00030748 kr. 0.00030794 kr.
2021-10-02 0.000000000000 kr. 3.11 kr. 0.00030748 kr. 0.00030748 kr.
2021-09-28 0.000000000000 kr. 1.25 kr. 0.00027839 kr. 0.00030748 kr.
2021-09-27 0.000000000000 kr. 1.25 kr. 0.00027839 kr. 0.00027839 kr.
2021-09-25 0.000000000000 kr. 2.88 kr. 0.00027664 kr. 0.00027839 kr.
2021-09-24 0.000000000000 kr. 0.613853 kr. 0.00027902 kr. 0.00027664 kr.
2021-09-23 0.000000000000 kr. 0.613853 kr. 0.00027902 kr. 0.00027902 kr.
2021-09-21 0.000000000000 kr. 0.322074 kr. 0.00028990 kr. 0.00027902 kr.
2021-09-20 0.000000000000 kr. 445.51 kr. 0.00030044 kr. 0.00028990 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android