Rank #N/A
444คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000061042971 -0.1%
0.00000000 BTC 0.0%
0.00000002 ETH 0.1%
444คนชอบสิ่งนี้
$0.000061101279
24H Range
$0.000061101279
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $1.44
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 Rp 809.83 Rp 0.809833 Rp N/A
2021-10-12 0.000000000000 Rp 809.83 Rp 0.809833 Rp 0.809833 Rp
2021-10-11 0.000000000000 Rp 74,410 Rp 0.783268 Rp 0.809833 Rp
2021-10-10 0.000000000000 Rp 222,326 Rp 0.782475 Rp 0.783268 Rp
2021-10-09 0.000000000000 Rp 222,326 Rp 0.782475 Rp 0.782475 Rp
2021-10-04 0.000000000000 Rp 7,555.28 Rp 0.686844 Rp 0.782475 Rp
2021-10-03 0.000000000000 Rp 6,926.86 Rp 0.685827 Rp 0.686844 Rp
2021-10-02 0.000000000000 Rp 6,926.86 Rp 0.685827 Rp 0.685827 Rp
2021-09-28 0.000000000000 Rp 2,815.47 Rp 0.625661 Rp 0.685827 Rp
2021-09-27 0.000000000000 Rp 2,815.47 Rp 0.625661 Rp 0.625661 Rp
2021-09-25 0.000000000000 Rp 6,483.62 Rp 0.623485 Rp 0.625661 Rp
2021-09-24 0.000000000000 Rp 1,375.48 Rp 0.625216 Rp 0.623485 Rp
2021-09-23 0.000000000000 Rp 1,375.48 Rp 0.625216 Rp 0.625216 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android