Rank #N/A
435คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (9 วัน ที่ผ่านมา)
435คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD ILS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 ₪ 0.184012 ₪ 0.00018401 ₪ N/A
2021-10-12 0.000000000000 ₪ 0.184012 ₪ 0.00018401 ₪ 0.00018401 ₪
2021-10-11 0.000000000000 ₪ 16.87 ₪ 0.00017762 ₪ 0.00018401 ₪
2021-10-10 0.000000000000 ₪ 50.42 ₪ 0.00017744 ₪ 0.00017762 ₪
2021-10-09 0.000000000000 ₪ 50.42 ₪ 0.00017744 ₪ 0.00017744 ₪
2021-10-04 0.000000000000 ₪ 1.70 ₪ 0.00015453 ₪ 0.00017744 ₪
2021-10-03 0.000000000000 ₪ 1.56 ₪ 0.00015430 ₪ 0.00015453 ₪
2021-10-02 0.000000000000 ₪ 1.56 ₪ 0.00015430 ₪ 0.00015430 ₪
2021-09-28 0.000000000000 ₪ 0.631233 ₪ 0.00014027 ₪ 0.00015430 ₪
2021-09-27 0.000000000000 ₪ 0.631233 ₪ 0.00014027 ₪ 0.00014027 ₪
2021-09-25 0.000000000000 ₪ 1.45 ₪ 0.00013973 ₪ 0.00014027 ₪
2021-09-24 0.000000000000 ₪ 0.309819 ₪ 0.00014083 ₪ 0.00013973 ₪
2021-09-23 0.000000000000 ₪ 0.309819 ₪ 0.00014083 ₪ 0.00014083 ₪
2021-09-21 0.000000000000 ₪ 0.163049 ₪ 0.00014676 ₪ 0.00014083 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android