Rank #N/A
422คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
422คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD LKR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 Rs 11.40 Rs 0.01140261 Rs N/A
2021-10-12 0.000000000000 Rs 11.40 Rs 0.01140261 Rs 0.01140261 Rs
2021-10-11 0.000000000000 Rs 1,043.48 Rs 0.01098404 Rs 0.01140261 Rs
2021-10-10 0.000000000000 Rs 3,117.16 Rs 0.01097086 Rs 0.01098404 Rs
2021-10-09 0.000000000000 Rs 3,117.16 Rs 0.01097086 Rs 0.01097086 Rs
2021-10-04 0.000000000000 Rs 105.46 Rs 0.00958717 Rs 0.01097086 Rs
2021-10-03 0.000000000000 Rs 96.69 Rs 0.00957298 Rs 0.00958717 Rs
2021-10-02 0.000000000000 Rs 96.69 Rs 0.00957298 Rs 0.00957298 Rs
2021-09-28 0.000000000000 Rs 39.45 Rs 0.00876644 Rs 0.00957298 Rs
2021-09-27 0.000000000000 Rs 39.45 Rs 0.00876644 Rs 0.00876644 Rs
2021-09-25 0.000000000000 Rs 90.35 Rs 0.00868875 Rs 0.00876644 Rs
2021-09-24 0.000000000000 Rs 19.41 Rs 0.00882272 Rs 0.00868875 Rs
2021-09-23 0.000000000000 Rs 19.41 Rs 0.00882272 Rs 0.00882272 Rs
2021-09-21 0.000000000000 Rs 10.17 Rs 0.00915733 Rs 0.00882272 Rs
2021-09-20 0.000000000000 Rs 14,024.69 Rs 0.00945799 Rs 0.00915733 Rs
2021-09-19 0.000000000000 Rs 969.19 Rs 0.00969186 Rs 0.00945799 Rs
2021-09-18 0.000000000000 Rs 969.19 Rs 0.00969186 Rs 0.00969186 Rs
2021-09-16 0.000000000000 Rs 9.67 Rs 0.00966881 Rs 0.00969186 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android