Rank #N/A
445คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000061810917 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-25 02:55:33 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
445คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-26 0.000000000000 LTC 0.00569159 LTC 0.000000319501 LTC N/A
2021-10-25 0.000000000000 LTC 0.00749340 LTC 0.000000322810 LTC 0.000000319501 LTC
2021-10-24 0.000000000000 LTC 0.00253106 LTC 0.000000311976 LTC 0.000000322810 LTC
2021-10-23 0.000000000000 LTC 0.00747475 LTC 0.000000316848 LTC 0.000000311976 LTC
2021-10-22 0.000000000000 LTC 0.00747475 LTC 0.000000316848 LTC 0.000000316848 LTC
2021-10-13 0.000000000000 LTC 0.00032231 LTC 0.000000322311 LTC 0.000000316848 LTC
2021-10-12 0.000000000000 LTC 0.00032231 LTC 0.000000322311 LTC 0.000000322311 LTC
2021-10-11 0.000000000000 LTC 0.02951920 LTC 0.000000310728 LTC 0.000000322311 LTC
2021-10-10 0.000000000000 LTC 0.08653687 LTC 0.000000304567 LTC 0.000000310728 LTC
2021-10-09 0.000000000000 LTC 0.08653687 LTC 0.000000304567 LTC 0.000000304567 LTC
2021-10-04 0.000000000000 LTC 0.00314452 LTC 0.000000285865 LTC 0.000000304567 LTC
2021-10-03 0.000000000000 LTC 0.00289347 LTC 0.000000286483 LTC 0.000000285865 LTC
2021-10-02 0.000000000000 LTC 0.00289347 LTC 0.000000286483 LTC 0.000000286483 LTC
2021-09-28 0.000000000000 LTC 0.00129356 LTC 0.000000287457 LTC 0.000000286483 LTC
2021-09-27 0.000000000000 LTC 0.00129356 LTC 0.000000287457 LTC 0.000000287457 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android