Rank #N/A
428คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 วัน ที่ผ่านมา)
428คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD MXN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 MX$ 1.19 MX$ 0.00119038 MX$ N/A
2021-10-12 0.000000000000 MX$ 1.19 MX$ 0.00119038 MX$ 0.00119038 MX$
2021-10-11 0.000000000000 MX$ 108.17 MX$ 0.00113860 MX$ 0.00119038 MX$
2021-10-10 0.000000000000 MX$ 323.00 MX$ 0.00113680 MX$ 0.00113860 MX$
2021-10-09 0.000000000000 MX$ 323.00 MX$ 0.00113680 MX$ 0.00113680 MX$
2021-10-04 0.000000000000 MX$ 10.80 MX$ 0.00098177 MX$ 0.00113680 MX$
2021-10-03 0.000000000000 MX$ 9.90 MX$ 0.00098032 MX$ 0.00098177 MX$
2021-10-02 0.000000000000 MX$ 9.90 MX$ 0.00098032 MX$ 0.00098032 MX$
2021-09-28 0.000000000000 MX$ 3.97 MX$ 0.00088186 MX$ 0.00098032 MX$
2021-09-27 0.000000000000 MX$ 3.97 MX$ 0.00088186 MX$ 0.00088186 MX$
2021-09-25 0.000000000000 MX$ 9.15 MX$ 0.00087946 MX$ 0.00088186 MX$
2021-09-24 0.000000000000 MX$ 1.94 MX$ 0.00088065 MX$ 0.00087946 MX$
2021-09-23 0.000000000000 MX$ 1.94 MX$ 0.00088065 MX$ 0.00088065 MX$
2021-09-21 0.000000000000 MX$ 1.02 MX$ 0.00091777 MX$ 0.00088065 MX$
2021-09-20 0.000000000000 MX$ 1,406.84 MX$ 0.00094874 MX$ 0.00091777 MX$
2021-09-19 0.000000000000 MX$ 97.20 MX$ 0.00097196 MX$ 0.00094874 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android