Rank #N/A
428คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 วัน ที่ผ่านมา)
428คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD PKR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 ₨ 9.75 ₨ 0.00975351 ₨ N/A
2021-10-12 0.000000000000 ₨ 9.75 ₨ 0.00975351 ₨ 0.00975351 ₨
2021-10-11 0.000000000000 ₨ 891.66 ₨ 0.00938587 ₨ 0.00975351 ₨
2021-10-10 0.000000000000 ₨ 2,663.61 ₨ 0.00937460 ₨ 0.00938587 ₨
2021-10-09 0.000000000000 ₨ 2,663.61 ₨ 0.00937460 ₨ 0.00937460 ₨
2021-10-04 0.000000000000 ₨ 90.17 ₨ 0.00819709 ₨ 0.00937460 ₨
2021-10-03 0.000000000000 ₨ 82.67 ₨ 0.00818496 ₨ 0.00819709 ₨
2021-10-02 0.000000000000 ₨ 82.67 ₨ 0.00818496 ₨ 0.00818496 ₨
2021-09-28 0.000000000000 ₨ 33.46 ₨ 0.00743447 ₨ 0.00818496 ₨
2021-09-27 0.000000000000 ₨ 33.46 ₨ 0.00743447 ₨ 0.00743447 ₨
2021-09-25 0.000000000000 ₨ 76.65 ₨ 0.00737129 ₨ 0.00743447 ₨
2021-09-24 0.000000000000 ₨ 16.45 ₨ 0.00747602 ₨ 0.00737129 ₨
2021-09-23 0.000000000000 ₨ 16.45 ₨ 0.00747602 ₨ 0.00747602 ₨
2021-09-21 0.000000000000 ₨ 8.55 ₨ 0.00769996 ₨ 0.00747602 ₨
2021-09-20 0.000000000000 ₨ 11,799.82 ₨ 0.00795758 ₨ 0.00769996 ₨
2021-09-19 0.000000000000 ₨ 816.17 ₨ 0.00816174 ₨ 0.00795758 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android