Rank #N/A
444คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (11 วัน ที่ผ่านมา)
444คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 sats 100.00 sats 0.100000 sats N/A
2021-10-12 0.000000000000 sats 100.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-11 0.000000000000 sats 9,500.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-10 0.000000000000 sats 28,413 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-09 0.000000000000 sats 28,413 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-04 0.000000000000 sats 1,100.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-03 0.000000000000 sats 1,010.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-10-02 0.000000000000 sats 1,010.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-09-28 0.000000000000 sats 450.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-09-27 0.000000000000 sats 450.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-09-25 0.000000000000 sats 1,039.90 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-09-24 0.000000000000 sats 220.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
2021-09-23 0.000000000000 sats 220.00 sats 0.100000 sats 0.100000 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android