Rank #N/A
435คนชอบสิ่งนี้
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.000057007374 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-12 00:51:31 UTC (9 วัน ที่ผ่านมา)
435คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

GOLD SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-13 0.000000000000 kr 0.500402 kr 0.00050040 kr N/A
2021-10-12 0.000000000000 kr 0.500402 kr 0.00050040 kr 0.00050040 kr
2021-10-11 0.000000000000 kr 45.62 kr 0.00048016 kr 0.00050040 kr
2021-10-10 0.000000000000 kr 136.20 kr 0.00047935 kr 0.00048016 kr
2021-10-09 0.000000000000 kr 136.20 kr 0.00047935 kr 0.00047935 kr
2021-10-04 0.000000000000 kr 4.62 kr 0.00042039 kr 0.00047935 kr
2021-10-03 0.000000000000 kr 4.24 kr 0.00041937 kr 0.00042039 kr
2021-10-02 0.000000000000 kr 4.24 kr 0.00041937 kr 0.00041937 kr
2021-09-28 0.000000000000 kr 1.71 kr 0.00038089 kr 0.00041937 kr
2021-09-27 0.000000000000 kr 1.71 kr 0.00038089 kr 0.00038089 kr
2021-09-25 0.000000000000 kr 3.92 kr 0.00037699 kr 0.00038089 kr
2021-09-24 0.000000000000 kr 0.836845 kr 0.00038038 kr 0.00037699 kr
2021-09-23 0.000000000000 kr 0.836845 kr 0.00038038 kr 0.00038038 kr
2021-09-21 0.000000000000 kr 0.441691 kr 0.00039756 kr 0.00038038 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android